Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika (YeS-TR) Eğitim Programı

Eğitime Kayıt olmak için...

Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İTÜ arasında yapılan protokol kapsamında yürütülmektedir.  Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitim Programı İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi programları içindedir.

Programın Amacı:

Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitim Programının amacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 12 Haziran 2022 tarihli ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’ gereğince ulusal yeşil bina ve yeşil yerleşme sertifika sistemi (YES-TR) için uzman ve değerlendirme uzmanı yetiştirilmesidir. Bu amaçla eğitim, ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220612-1.htm) ve ekleri (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) doğrultusunda (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.39565-EK.docx) yeşil sertifika uzmanı ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanının görev ve sorumluluklarının açıklanması;  yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirmelerine ilişkin modül ve süreç bilgisinin aktarımını kapsamaktadır. 


Ek Sınav Tarihi: 06 Temmuz 2024

Önemli Not: Eğitim ve sınav tarihleri İTÜ Rektörlüğü Akademik takvimi ve bildirimleri kapsamında güncellenebilir. Söz konusu güncellemeler gerekli bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştirilir.

KİMLER KATILABİLİR: 

Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’ndeyer alan Ek-1 ve Ek-2 belgelerine göre eğitim programına katılabilecek meslek grupları ‘bina’ ve ‘yerleşme’ düzeyleri için ‘uzman’ ve ‘değerlendirme uzmanı’ olmak üzere farklılık göstermektedir. ‘Bina’ düzeyinde çalışabilecek Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU) meslekleri Tablo 1’de gösterilmektedir. ‘Yerleşme’ düzeyinde çalışabilecek Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU) meslekleri Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 1: BİNALAR (Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği; Ek-1, 7. Bölüm)

MODÜLLER Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU)
Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT)
Mimar, Makina Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, İç Mimar, Elektrik Müh., Elektrik- Elektronik Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh 
Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Müh, Elektrik Müh, Elektrik-Elektronik Müh.
İç Ortam Kalitesi (İOK)
Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Müh, Elektrik Müh, Elektrik-Elektronik Müh, İç Mimar
Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD)
Mimar, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi
Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV)
Mimar, Makina Mühendisi, Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh
Su ve Atık Yönetimi (SAY)
İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi,Çevre Mühendisi
İnovasyon_Bina (İNO)
Mimar, Makina Mühendisi, İnşaat Müh, Çevre Müh, İç Mimar, Elektrik Müh., Elektrik- Elektronik Müh., Enerji Müh, Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh.

 

Tablo 2: YERLEŞMELER (Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği; Ek-2, 4. Bölüm)

MODÜLLER Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU)
Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL)
Şehir Plancısı,
Peyzaj Mimarı, Çevre Mühendisi, Mimar, Sosyolog, Ekonomist, Biyolog Makina Mühendisi, İnşaat Mühendisi, İç Mimar, Elektrik Müh., Elektrik- Elektronik Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., MekatronikMüh.,
Şehir Plancısı
Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE)

 

Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Çevre Mühendisi, Biyolog
UHA Ulaşım ve Hareketlilik (UHA)

 

Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisi
Kentsel Tasarım (KET)
Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj mimarı, Çevre Mühendisi
SES Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES)

 

Sosyolog, Ekonomist,Şehir Plancısı
INO_YERLEŞME (INO)
Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Çevre Mühendisi, Mimar, Sosyolog, Ekonomist, Biyolog

 

 

 

Program İçeriği:

Yeşil Sertifika uzmanlık sertifikası eğitim programı, ‘planlama ve tasarım’, ‘inşaat ve uygulama’ ve ‘uygulama sonrası ve işletme’ aşamalarında olmak üzere ‘bina ve yerleşmelerin’ küresel ve ulusal sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının ölçüm ve değerlendirmesine dair 12 modül üzerinden 30 saatlik eğitimve eğitim sonrasında yapılacak test sınavından oluşmaktadır (Tablo 3). Eğitim, uzman adaylarına,

 1. Temel Kavramsal Bilgi, Süreç Yönetimi ve Yes-TR Bilgi Sistemi Bilgisi
 2. Kategori Bazlı Kavramsal ve Teknik Bilgi
 3. Kategori Bazlı Kredilendirme, Ölçme Değerlendirme ve Bütünleştirme Bilgisi
 4. Yazılım ve Süreç Bilgisi olmak üzere dört farklı alanda bilgi kazandırmaktadır. 

1. Temel Kavramsal Bilgi, Süreç Yönetimi ve Yes-TR Bilgi Sistemi Bilgisi

Bu düzey, adayın sürdürülebilirlik, yeşil bina ve yeşil yerleşme kavramını, Yeşil Sertifika’nın amacı, içeriği, kategorilerini ve kredilendirme, derecelendirme işleyişi ile ilgili mevzuatı ve uygulama sürecini anlamasını ve ayrıca adayın, Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme süreçlerinde kategoriler arası bütünleştirme bilgisini geliştirmeyi, Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) uygulamasını ve kullanımını öğrenmesini sağlar. 

2. Kategori Bazlı Kavramsal Bilgi:  

Bu düzey ile aday; yeşil bina ve yeşil yerleşmenin her bir modülü̈ hakkında kategorik alanların gerektirdiği kategorik kredilendirmeye esas olan bilimsel  temel kavram bilgisi alır. 

3. Kategori Bazlı  Kredilendirme, Ölçme  Değerlendirme ve  Bütünleştirme Bilgisi

Bu düzey ile aday; Bina ve Yerleşme  ölçeğinde;  sertifika kategorik alanlarının gerektirdiği kategorik kredilendirme ve söz konusu kredilendirmeye esas olan  ‘ölçme ve değerlendirme / kanıt  belge’ süreçleri  hakkında  bilgi alır. Bu modüller aşağıdaki gibidir:

YES-TR BİNA

 • BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI, YAPIM ve YÖNETİMİ (BBT) 
 • YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (YMD) 
 • İÇ ORTAM KALİTESİ (İOK) 
 • ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ (EKV) 
 • SU VE ATIK YÖNETİMİ (SAY) 
 • BİNA İNOVASYON (İNO) 

YES-TR YERLEŞME

 • BÖLGESEL ÖNCELİK PROFİLİ (BOL) 
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZI KULLANIMI, EKOLOJİ ve AFET YÖNETİMİ (AKE) 
 • ULAŞIM VE HAREKETLİLİK (UHA) 
 • KENTSEL TASARIM (KET) 
 • SOSYAL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SES) 
 • YERLEŞME İNOVASYON (İNO) 

4. Yazılım ve Süreç Bilgisi: Bu düzeyadayın, Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme süreçlerinde kategoriler arası bütünleştirme bilgisini geliştirmeyi, Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) uygulamasını ve kullanımını öğrenmesini sağlar.

EĞİTİM YERİ: Online

SINAV YERİ :  Online

EĞİTİM ÜCRETİ VE SINAV HAKLARI 

Eğitim Ücreti: 12.000 TL + %10 KDV

Sınav Ücreti*: 750 TL 

Eğitim ücreti tek sınav hakkı içermektedir. İlk sınav, eğitim programı ardından 15 gün sonra yapılmaktadır. Birinci sınavda başarısız olan katılımcılar, ikinci sınava girebilmek için yukarıda belirtilen sınav ücretini İTÜ SEM tarafından iletilen hesaba (Ad, soyad ve “YES-TR" açıklamasıyla) yatırıp dekontunu iletmek zorundadır. Katılımcılara sadece mazeretlerini belgelemeleri durumunda eğitim ücretine dahil ikinci bir sınav hakkı tanınır, aksi takdirde katılımcıların sınav ücretlerini ödemeleri zorunludur. Sınav tarihi, İTÜ SEM'e bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.  

Eğitim Programına Kayıt ve Katılımcı Statüsü** 

** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, eğitime katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, başvuru sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı YES-TR web sistemine kaydedilmesi işleminde kullanılacağını kabul etmiş sayılırsınız.  

Adayların, YES TR eğitim programlarına kayıt olabilmeleri için hazırlanan program kayıt formunu doldurmaları gerekir. Ayrıca, aday, İTÜ SEM başkanlığı tarafından istenebilecek ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim programları ilgili yönetmelik ve ücret koşullarını yerine getiren aday, katılımcı sıfatı kazanır. Katılımcı eğitim programının genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır.  Katılımcı üniversitenin tüm kurallarına uymak zorunda olmakla birlikte üniversite öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamaz.  

Eğitim programı ücreti eğitim başlangıcından minimum 3 gün öncesinekadar ödenmelidir, ödeme yapmayan adaylar için İTÜ SEM Yönergesinin 14. Maddesi uygulanarak ön başvurusu iptal edilir.

* Dersler kayıt altına alınmamaktadır ve ders sunumları katılımcılar ile paylaşılmamaktadır. Derse aktif katılım zorunludur. 

Eğitim Programına Devam

Katılımcıların sınava girebilmesi ve katılımcı sertifikası alabilmesi için YES-TR Eğitim programının %80’ine devam etmesi gerekmektedir.  Eğitim programına devam durumu, program sekretaryası tarafından takip edilir.  Devam durumu, her modül başlangıç saatinde sözlü olarak isim okunarak not alınır, çevrimiçi sınıfta yer alan ancak sözlü yoklamada sesini duyurmayan ve yazılı bildirimde bulunmayan katılımcı yoklamada ‘yok’ sayılmaktadır. Eğitimin her modülünde, modülün başında alınan sözlü yoklamalar modül boyunca kontrol edilecektir. Dersler çevrimiçi ve aktif olarak devam etmektedir.   

Eğitim Dönemi sonunda yapılan sınavlara katılım hakkı 

Adaylar, çevrimiçi yapılan eğitimlerin  toplam 12 modül (13 oturum) üzerinden ayrı ayrı yapılan sözlü yoklamalar neticesinde %80 oranında katılım sağladıkları takdirde sınava katılabilirler. Adayların, katılamadıkları ders ve modüller için mazeretlerini belgeleme zorunluluğu bulunmaktadır.  Eğitim bitiş tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde gerekçeli mazeret dilekçesi ile birlikte  İTÜ YeS-TR Eğitim Programı Sekreteryası’na bildirmelidirler.  Her bir eğitim dönemi sonunda yapılan eğitim sınavı eğitim ücretine dahildir. Söz konusu sınavda başarısız olma durumunda aşağıdaki hüküm geçerlidir.

Eğitim Dönemi sonunda yapılan sınavlarda başarısız olma durumu ve ek sınav hakkı

Adaylar, eğitim döneminin ardından yapılan sınavda başarısız oldukları durumda -sınav ücretini ödemek koşulu ile aşağıda belirtilen ek sınav tarihlerinde ikinci kez sınava girebilme hakkına sahip olurlar. Adayların başarılı oluncaya kadar ücretini ödemek kaydı ile birden fazla ek sınava katılma hakkı bulunmaktadır. Adaylar, girmek istedikleri sınava sınav tarihinden bir hafta önce  İTÜ SEM adresine bir dilekçe ile başvurarak  ek sınav ödeme dekontu ile birlikte başvurabilirler.

YeS-TR Sınav Yönergesi

Adaylar, çevrimiçi sınavda sınav yönergesinde belirtilen kurallara uymak ile yükümlüdür. 
İTÜ&YES-TR Eğitim Programı_Sınav Yönergesi

 

Sınav Sonucuna İtiraz

Eğitim programına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı başvuru dilekçesi olarak yedi (7) iş günü içinde program sekretaryasına yapabilirler. İtiraz, Eğitim Kurulu’nca incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgiliye duyurulur.

Kayıt Silme

İTÜ SEM Yönergesi Madde 14 uyarınca aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir.

a) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması.

b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmemesi

d) Program ücretinin ödenmemesi

Yes-TR Uzmanlık Eğitimlerine Katılım Sertifikası

YES TR eğitim programına belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcıya eğitim programının adı belirtilerek Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi, İTÜ SEM Müdür ve program koordinatörü tarafından imzalanır. 

Yeşil Sertifika Uzmanı/ Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanlığı Yetki Belgesi

Yes-TR uzmanlık eğitimlerinde verilen tüm derslere eksiksiz tam katılım sağlayan ve sınavdan başarı ile geçen uzmanlar https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden “Yeşil Sertifika Uzmanı Yetkilendirme Ücreti TL/Kişi” için referans numarası alınarak Halkbank Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına yapılacak 1270 TL’lik ödemenin ardından ‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından YES-TR Bilgi Sistemi’nde  yetkilendirileceklerdir

Eğitim Programı

Tablo 3. Eğitim Programı ve Ders Modülleri Açıklamaları

DERS MODÜL ADLARI

Açıklama

AÇILIŞ: KAVRAMSAL AÇIKLAMA VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Küresel ve ulusal çerçevede sürdürülebilirlik, yeşil bina ve yeşil yerleşme kavramları, Yeşil Sertifika arka plan metodolojisi ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon sistemleri içindeki yeri, Yeşil Sertifika sistem özelliklerinin global ve ulusal sürdürülebilirlik hedefleri ile olan ilişkisi ile ilgili mevzuat ve sertifikasyon süreç yönetimi hakkında kavram ve süreç bilgisini içermektedir.

YES TR BİLGİ SİSTEMİ: YAZILIM VE SÜREÇ BİLGİSİ

Yeşil bina ve yeşil yerleşme kavramını, Yeşil Sertifika’nin amacı, içeriği, kategorilerini ve kredilendirme, derecelendirme işleyişi ile ilgili mevzuatı ve uygulama sürecini veYeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) yazılımının kullanıcı eğitimini içermektedir.

Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT)

Binalar ve Yerleşmeler için Ulusal Yeşil Sertifika Sisteminin,

 • Ana kategorileri vizyon ve kriterlerin amaç ve tanımlamaları,
 • Ana Kategorileri, Kriterleri, Kredi dağılımları ve kredilendirme esaslarını,
 • Ana modüller ve kriter kanıt raporlarını,
 • Kriter kanıt raporlarını hazırlayacak olan ‘teknik kişi’, ‘yeşil sertifika uzmanı’ ve ‘yeşil sertifika değerlendirme uzmanı’ ilgili meslek ve yetkinlik tanımlamaları,
 • Yeşil Sertifika Bina ve Yerleşme Derecelendirme Sistemi açıklamasını içermektedir.

 

Adaylara kategori bazlı kavramsal bilgi; kategori bazlı kredilendirme, ölçme, değerlendirme ve bütünleştirme bilgisi; kategorik kredilendirme ve kredilerin hesaplama yöntem bilgisini sunmaktadır.

Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD)

İç Ortam Kalitesi (İOK)

Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV)

Su ve Atık Yönetimi (SAY)

İnovasyon_Bina (İNO)

Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL)

Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE)

UHA Ulaşım ve Hareketlilik (UHA)

Kentsel Tasarım (KET)

SES Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES)

INO_YERLEŞME (INO)

SINAV

Verilecek eğitim neticesinde  “Temel Kavramsal Bilgi” ve “Kategori Bazlı Kavramsal, Teknik Ve Bütünleştirme Bilgisi” düzeyinde yer alan ders modüllerinin her birinden en az 4 soru olmak şartıyla yapılacak 60 soruluk sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

 

ULUSAL YEŞİL BİNA VE YEŞİL YERLEŞME SERTİFİKASYON EĞİTİMİ 

SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DANIŞMANLARI


 

Sinan Mert ŞENER (Prof.Dr.)

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Murat BAYRAM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı

Hüseyin Namık SANDIKÇI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı, Elektrik Tesisatı ve Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

İlhan TOHUMCU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnşaat Yüksek Mühendisi

 

EĞİTİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ


 

Özhan ERTEKİN (Doç.Dr.)   İTÜ Mimarlık Fakültesi

Özlem ÖZÇEVİK (Prof.Dr.) İTÜ Mimarlık Fakültesi - Emekli Öğ. Üy.


SEKRETARYA & SINAV KOORDİNASYON KURULU


 

Elif RANAER HARPUTLUOĞLU,  (Ar.Gör.) Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 

A.Eymen KARABULUT  (Ar.Gör.) İTÜ Mimarlık Fakültesi

Ezgi YILDIRIM, (Yük.Mimar)  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı

Nazlı VARLIER ERDOĞAN (Yük. Müh.) İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı

Zehra Aybike KILIÇ (Ar.Gör.) İTÜ Mimarlık FakültesiKayıt ve ödeme dışındaki sorularınız için yes.tr.itu@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.