Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika (YeS-TR) Eğitim Programı

Eğitime Kayıt olmak için...

Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İTÜ arasında yapılan protokol kapsamındadır. Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitim Programı İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi programları içindedir.

Program Tarihi: 22 Kasım - 27 Kasım 2021

Programın Amacı:

Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitim Programının amacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 09.06.2021 tarihli ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği’ gereğince ulusal yeşil bina ve yeşil yerleşme sertifika sistemi (YES-TR) için uzman ve değerlendirme uzmanı yetiştirilmesidir. Bu amaçla eğitim,  “Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” ve ekleri (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) doğrultusunda (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609M1-3.htm) yeşil sertifika uzmanı ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanının görev ve sorumluluklarının açıklanması;  yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirmelerine ilişkin modül ve süreç bilgisinin aktarımını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir:

Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği’nde yer alan Ek-1 ve Ek-2 belgelerine göre eğitim programına katılabilecek meslek grupları ‘bina’ ve ‘yerleşme’ düzeyleri için ‘uzman’ ve ‘değerlendirme uzmanı’ olmak üzere farklılık göstermektedir. ‘Bina’ düzeyinde çalışabilecek Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU) meslekleri Tablo 1’de gösterilmektedir. ‘Yerleşme’ düzeyinde çalışabilecek Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU) ve Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU) meslekleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: BİNALAR (Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği Ek-1, 7. Bölüm)

MODÜLLER

Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU)

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU)

Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi (BBT)

Mimar,

Makina Mühendisi,

İnşaat Mühendisi,

Çevre Mühendisi,

İç Mimar,

Elektrik Müh.,

Elektrik- Elektronik Müh.,

Enerji Müh.,

Enerji Sistemleri Müh.,

Mekatronik Müh

 

Mimar, İnşaat Mühendisi,Makina Müh, Elektrik Müh, Elektrik-Elektronik Müh

İç Ortam Kalitesi (İOK)

Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Müh, Elektrik Müh, Elektrik-Elektronik Müh, İç Mimar

Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü (YMD)

Mimar, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi

Enerji Kullanımı ve Verimliliği (EKV)

Mimar, Makina Mühendisi, Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh

Su ve Atık Yönetimi (SAY)

İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi,Çevre Mühendisi

İnovasyon_Bina (İNO)

Mimar,Makina Mühendisi, İnşaat Müh, Çevre Müh, İç Mimar,Elektrik Müh., Elektrik- Elektronik Müh., Enerji Müh, Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh.

 

Tablo 2: YERLEŞMELER Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği Ek-2, 4. Bölüm)

MODÜLLER

Yeşil Sertifika Uzmanı (YESU)

Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı (YESDU)

Bölgesel ve Yakın Çevre Profili (BOL)

 

 

 

 

 

Şehir Plancısı,

Peyzaj Mimarı,

Çevre Mühendisi,

Mimar,

Sosyolog,

Ekonomist,

Biyolog

 

Şehir Plancısı

 

Sürdürülebilir Arazi Kullanım, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE)

Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Çevre Mühendisi,

Biyolog

UHA Ulaşım ve Hareketlilik (UHA)

Şehir Plancısı

 

Kentsel Tasarım (KET)

Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj mimarı, Çevre Mühendisi

SES Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES)

Sosyolog, Ekonomist,Şehir Plancısı

INO_YERLEŞME (INO)

Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Çevre Mühendisi, Mimar, Sosyolog, Ekonomist, Biyolog

 

 

Program İçeriği:

Yeşil Sertifika uzmanlık sertifikası eğitim programı, ‘planlama ve tasarım’, ‘inşaat ve uygulama’ ve ‘uygulama sonrası ve işletme’ aşamalarında olmak üzere ‘bina ve yerleşmelerin’ küresel ve ulusal sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının ölçüm ve değerlendirmesine dair 12 modül üzerinden 30 saatlik eğitim ve eğitim sonrasında yapılacak test sınavından oluşmaktadır (Tablo 3). Eğitim, uzman adaylarına,

 1. Temel Kavramsal Bilgi, Süreç Yönetimi ve Yes-TR Bilgi Sistemi Bilgisi
 1. Kategori Bazlı Kavramsal ve Teknik Bilgi
 2. Kategori Bazlı Kredilendirme, Ölçme Değerlendirme ve Bütünleştirme Bilgisi
 3. Yazılım ve Süreç Bilgisi olmak üzere dört farklı alanda bilgi kazandırmaktadır. 

   

1. Temel Kavramsal Bilgi, Süreç Yönetimi ve Yes-TR Bilgi Sistemi Bilgisi

Bu düzey, adayın sürdürülebilirlik, yeşil bina ve yeşil yerleşme kavramını, Yeşil Sertifika’nın amacı, içeriği, kategorilerini ve kredilendirme, derecelendirme işleyişi ile ilgili mevzuatı ve uygulama sürecini anlamasını ve ayrıca adayın, Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme süreçlerinde kategoriler arası bütünleştirme bilgisini geliştirmeyi, Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) uygulamasını ve kullanımını öğrenmesini sağlar. 

2. Kategori Bazlı Kavramsal Bilgi: 

Bu düzey ile aday; yeşil bina ve yeşil yerleşmenin her bir modülü̈ hakkında kategorik alanların gerektirdiği kategorik kredilendirmeye esas olan bilimsel temel kavram bilgisi alır. 

3. Kategori Bazlı  Kredilendirme, Ölçme  Değerlendirme ve  Bütünleştirme Bilgisi

Bu düzey ile aday; Bina ve Yerleşme ölçeğinde; sertifika kategorik alanlarının gerektirdiği kategorik kredilendirme ve söz konusu kredilendirmeye esas olan ‘ölçme ve değerlendirme / kanıt  belge’ süreçleri  hakkında  bilgi alır. Bu modüller aşağıdaki gibidir:

YES-TR BİNA

 • BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI, YAPIM ve YÖNETİMİ (BBT) 
 • YAPI MALZEMESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (YMD) 
 • İÇ ORTAM KALİTESİ (İOK) 
 • ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ (EKV) 
 • SU VE ATIK YÖNETİMİ (SAY) 
 • BİNA İNOVASYON (İNO) 

YES-TR YERLEŞME

 • BÖLGESEL ÖNCELİK PROFİLİ (BOL) 
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZI KULLANIMI, EKOLOJİ ve AFET YÖNETİMİ (AKE) 
 • ULAŞIM VE HAREKETLİLİK (UHA) 
 • KENTSEL TASARIM (KET) 
 • SOSYAL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SES) 
 • YERLEŞME İNOVASYON (İNO) 

4. Yazılım ve Süreç Bilgisi: Bu düzeyadayın, Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme süreçlerinde kategoriler arası bütünleştirme bilgisini geliştirmeyi, Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) uygulamasını ve kullanımını öğrenmesini sağlar.

Eğitim Yeri: Online

Eğitim Ücreti: 4900 TL + KDV

Yes-TR Uzmanlık Eğitimlerine  Katılım Sertifikası

Yes-TR uzmanlık eğitimlerinde verilen tüm derslere eksiksiz tam katılım sağlayan uzmanlar İTÜ Rektörlüğü  Onaylı “İTÜ YES-TR  Eğitimi Katılım Belgesi ” almaya hak kazanacaklardır. Adaylar,  eğitim katılım belgesi ile  iki kez sınava girme hakkına sahip olacaktır. 

Yeşil Sertifika Uzmanı/ Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanlığı Yetki Belgesi

Yes-TR uzmanlık eğitimlerinde verilen tüm derslere eksiksiz tam katılım sağlayan ve sınavdan başarı ile geçen uzmanlar   https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden “Yeşil Sertifika Uzmanı Yetkilendirme Ücreti TL/Kişi” için referans numarası alınarak Halkbank Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına  yapılacak (2021 yılı için 400 TL) ödemenin ardından ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yes-Tr Bilgi Sisteminde  yetkilendirileceklerdir.

ULUSAL YEŞİL BİNA VE YEŞİL YERLEŞME SERTİFİKASYON EĞİTİMİ

SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DANIŞMANLARI

Sinan Mert ŞENER (Prof.Dr.)

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Hüseyin Namık Sandıkçı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

Necip AYAS

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü

İlhan TOHUMCU

İnşaat Mühendisi,


EĞİTİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ

Özlem ÖZÇEVİK (Prof.Dr.)

İTÜ Mimarlık Fakültesi

Özhan ERTEKİN (Doç.Dr.)

İTÜ Mimarlık Fakültesi


SEKRETARYA 

Nazlı VARLIER ERDOĞAN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı

nvarlier@itu.edu.tr

A.Eymen KARABULUT  (Araş.Gör.) İTÜ Mimarlık Fakültesi

bakirciar@itu.edu.tr


SINAV KOORDİNASYON KURULU 

Nazlı VARLIER ERDOĞAN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı

nvarlier@itu.edu.tr

A.Eymen KARABULUT  (Araş.Gör.) İTÜ Mimarlık Fakültesi

bakirciar@itu.edu.tr

Zehra Aybike KILIÇ (Araş.Gör.) İTÜ Mimarlık Fakültesi

kılıcze@itu.edu.tr 

Elif RANAER HARPUTLUOĞLU,  (Araş.Gör.) İTÜ Mimarlık Fakültesi

ranaer@itu.edu.tr 

Ezgi YILDIRIM, (Y.Mimar)  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı

ezgiyldrm91@gmail.com