Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlık Sertifika Programı

  Program Tarihi: 11 Mayıs - 16 Haziran 2024

  Programın Amacı:

  Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlık Sertifika Programı, ülkemiz için önemli yatırım araçlarından biri olan gayrimenkul projeleri için üst düzeyde donanımlı yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri için uygulamalı ve teorik bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Eğitim sırasında gerçek proje uygulamaları irdelenecektir.

  Kimler Katılabilir:

  Gayrimenkul Proje Geliştirme konularında çalışan veya çalışmayı düşünen, kariyerini geliştirmek isteyen, ilgili üniversite bölümlerinin öğrencileri, ön lisans ve lisans mezunları bu programa katılabilir ve uzmanlık sertfikası almaya hak kazanabilirler.

  Program İçeriği:

  Katılımcılara Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkul Yatırım ve Finansmanı, Proje Geliştirme, Stratejik Planlama ve Pazar Analizi konuları ile ilgili temel bileşenlerden başlayarak kapsamlı bir eğitim verilecektir. Katılımcıların hesaplamalar ve uygulamalarda Microsoft Excel programı kullanımı öğretilecektir.  Katılımcıların finansal tabloları kullanımları örnek bir proje geliştirme dosyası hazırlamaları istenecektir.

  Gayrimenkul Hukuku

  • Kentsel Dönüşümün İmar Hukuku İçerisindeki Yeri ve Kapsamı
  • Tek Bina Ölçeğinde Uygulamalar, Alan Ölçeğinde Uygulamalar
  • Yüksek Yargı Kararları Çerçevesinde Kentsel Dönüşümün İncelenmesi
  • 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi (5998 sayılı Kanunla değişik) ve Uygulamaları
  • 5366 ve 6306 sayılı Kanun ve Uygulamaları
  • Kentsel Dönüşüm ve Planlama İlişkisi

  Gayrimenkul Yatırım ve Finansmanı

  • Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin Finansmanı
  • Mortgage Temelleri: Paranın Zaman Değeri
  • Sabit ve Değişken Faiz Ödemeli Mortgage Sistemleri
  • Konut Pazarı ve Mortgage Uygulamaları
  • Gelir Üreten Gayrimenkul Araçları
  • Yatırım Analizleri- Borç Finansmanı
  • Gelişmiş Finansal Analizler
  • Finansal Kaldıraç

  Proje Geliştirme

  • Gayrimenkul yatırımlarının özellikleri, gayrimenkullerin sınıflandırılması,
  • Proje geliştirme aşamaları, proje takımı
  • En iyi ve en verimli kullanım analizi
  • Tasarım evresi ve proje teslim sistemleri
  • Satış-pazarlama süreçleri
  • Arsa incelemesi

  Gayrimenkul Geliştirme’de Stratejik Planlama

  Temel Değerleme Yöntemleri

  • Satışların Karşılaştırılması Yaklaşımı
  • Maliyet Yaklaşımı
  • Gelir Yaklaşımı

  Gayrimenkulde Yapilandirilmis Finansal Urunler

  • Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
  • Gayrimenkul Yatırım Fonları
  • Gayrimenkul Sertifikaları
  • Menkul Kıymetleştirme ve Menkul Kıymet İhraçları
  • İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Bilanço Dışı)
  • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (Bilanço İçi)

  Pazar Analizi

  Süre ve Günler:

  • Toplam süre: 6 hafta
  • Toplam ders saati: 78 saat
  • Ders günleri: Cumartesi ve Pazar
  • Ders saatleri: 10.00-17.00
  • Eğitim yeri: İTÜ Taşkışla Kampusu ve Çevrimiçi Zoom Platformu üzerinden
   gerçekleştirilecektir.

  Eğitim ücreti: 19.750 TL + KDV (%10)

  Koordinatör:

  Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı / arslanli@itu.edu.tr

  Telefon: 0212 293 13 00/ 2241 ve 0533 743 47 53

  Sertifika:

  Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlık Sertifikası  almaya hak kazanmak için tüm derslere devam edilmesi ve bitirme ödevi olarak istenen proje geliştirme dosyasını başarılı olarak tamamlanması  gerekmektedir. Belirtilen adımları %70 ve üzerinde gerçekleştirdikleri taktirde  Rektörlük  Onaylı “İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Bunu sağlayamayan katılımcılara  “Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

   

  Eğitmenler:


  Prof.Dr. Şevkiye Şence Türk

  SevkiyeSenceTurkIstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programının anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.  Çalışmaları alanları, kentsel alanların yasal ve yönetimsel sorunları, kent içi ve kent gelişme alanlarında arsa geliştirme süreçleri, kentsel yenileme ve yerseçimi teorisi üzerine odaklanmaktadır. Bu konularda uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kitap ve kitap bölümleri, uluslararası ve ulusal konferanslarda yayınlanmış ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. UN-HABITAT’e hazırlamış olduğu ‘Land Readjustment Experience in Turkey’ isimli çalışma, 2014 yılında UN-HABITAT tarafından kitap olarak basılmıştır. 2017 yılında Prof.Dr. Vedia DÖKMECİ ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları: Konut, Alış-veriş Merkezleri, Ofisler, Oteller, Sanayi, Depolar, Üniversiteler, Yurtlar, Hastaneler, Kültür Tesisleri, Yeşil Alanlar” isimli kitabı bulunmaktadır. Yine, 2017’de Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI ve Prof.Dr. Fatih TERZİ ile birlikte hazırlamış olduğu, “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterleri” isimli kitap yayınlanmıştır. “Could Land Readjustment be participatory and inclusive in Turkey?” isimli çalışması da, 2018 yılında UN-HABITAT tarafından basılan “Global Experiences in Land Readjustment” isimli kitapta yer almıştır.

   

  Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı

  arslanliDoç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı halen Istanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışmaktadır. 2002-2012 yıllarında ITU Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezinde görev yapmıştır. 2009 yılında “Mekansal Otoregresif Konut Fiyat İndeksi Modeli” başlıklı doktora çalışması ile American Real Estate and Urban Economics Association AREUEA tarafından Doctoral Session Grant ödülü kazanmıştır. 2010 yılında Institute of International Economics University of Alicante/İspanya’da konut fiyat indeksi üzerine; 2011 yılında London City University Cass Business School Department of Finance’ gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. ITU Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı’nda “Real Estate Finance & Investment” ve “Real Estate Forecasting and Modeling” derslerini vermektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok yayını ve konferanslarda bildirileri bulunmaktadır. Gayrimenkul araştırmaları ve eğitimi konusunda Avrupa’nın öncü akademisyenlerinden oluşan European Real Estate Society’nin 2016-17 Başkanı ve 2013 yılından beri yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

  Misafir Konuşmacı ve Uzmanlar:


   

  Dr. Ahmet Büyükduman

  AhmetBuyukdurmanAhmet Büyükduman, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden lisans, İstanbul Üniversitesinden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. 1993-2005 yılları arasında finans sektöründe yönetici olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren  İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'de Sorumlu Değerleme Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İlgi alanı gayrimenkul ekonomisi olan Ahmet Büyükduman’ın gayrimenkul piyasaları hakkında yayımlanmış çok sayıda yazısı ve iki kitabı bulunmaktadır.


  Doç.Dr. Evren Özus

  ozusDoç. Dr. Evren Özus profesyonel olarak, uzun yıllardır gayrimenkul ve proje geliştirme konularında farklı şirketlerde çalışmıştır. Akademik olarak, Türkiye’de GYO yatırımları, gayrimenkulde yerseçimi kriterleri, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul fiyatlarına etkisinin ölçülmesi, gayrimenkul fiyatlamasi gibi konularda çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok yayını ve konferanslarda bildirileri bulunmaktadır. Halen özel sektörde çalışmakta olan Özus; İTÜ, Bahçeşehir, Okan Üniversitesi gibi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye de devam etmektedir.


  Dr. İlhami Akkum, İnşaat Y. Mühendisi, PMP

  akkum1960 yılında doğdu. Saint-Joseph Lisesini bitirdi. Boğaziçi Üniversitesinden İnşaat Mühendisliği Lisansı, İTÜ’den İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı aldı. İÜ İşletme İktisadı Enstitüsünün İnşaat İşletmeciliği ve Finans Yönetimi sertifika programlarını bitirdi. Değerleme Uzmanı ve Proje Yönetim Profesyoneli (PMP) ünvanlarını kazandı. Yapı Kredi Koray ve Finans GYO’da Müdür ve Genel Müdür vekili, TSKB GYO’da Genel Müdür olarak çalıştı. Acacia Real Estate Türkiye temsilcisi olarak görev yaptı. Mentor’da Ortak, Prokon’da Proje Müdürü olarak çalıştı. Halen Omurga Capital Emlak Yatırımları Direktörü olarak çalışmakta, İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programında ders vermektedir.

  Bir erkek, bir kız çocuk sahibidir.


  Nesil Akman Aybar, MRICS

  Nesil Akman Aybar

  İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Ardından yine İTÜ’de Gayrimenkul Geliştirme ve Konut & Deprem bölümlerinde yüksek lisanslarını tamamladı. 2005 yılında Savills’in Türkiye’deki eski çözüm ortağı Kuzeybatı Gayrimenkul’de kariyerine başladı. Danışmanlık ve İş Geliştirme Departmanlarında GMY ve Direktör pozisyonu ile 8 yıl görev aldı. Nisan 2013’den beri ise Cushman & Wakefield Türkiye’de Değerleme ve Danışmanlık Departmanı yöneticiliğini yürütmekte. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ve Urban Land Institute (ULI) üyesi. Düzenli aralıklarla İTÜ’de Şehir Ekonomisi derslerine konuk konuşmacı olarak katılım sağlamakta ve İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programında ders vermektedir.


  Av. Mustafa Güneş

  MustafaGunesMGC Legal Hukuk Bürosunun Yönetici Ortağı olarak görev yapan Av. Mustafa Güneş; mesleki faaliyetlerini ağırlıklı olarak Uluslararası Tahkim, Gayrimenkul Hukuku ve Proje Finansmanı alanlarında yürütmektedir. MGC Legal’deki görevinin ve YL Programımızdaki görevinin yanı sıra; Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ABD’da, lisans ve yüksek lisans programlarında; İstanbul Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Sertifika Programı’nda, ve Özyeğin Üniversitesi (AAREC) Gayrimenkul Geliştirme Merkezinde seminerler vermektedir. Yakın Zamana Kadar, AYD - Alışveriş Merkezleri Yatırımcılar Derneği’nin Hukuk Müşavirliğini yapmış; TAMPF - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Mevzuat Komitesi Üyeliğinde bulunmuştur. Av. Mustafa Güneş’in; Ticari işyeri kiralamaları, Ticari Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Karma Kullanımlı Projelerin Yönetim Planları, konuları başta olmak üzere yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

   

  Prof.Dr. Ali Hepşen

  AliHepsenProf.Dr. Ali Hepşen Istanbul Universitesi İşletme Fakultesi Finans Anabilimdalında görev almaktadır. Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi başlıklı Doktora tezi calışması bulunmaktadır. Araştırma Alanları Sosyal ve Beşeri Bilimler, Finans Ekonomisi, İşletme, Finansman, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi konularını içermektedir.