Model Analiz Uzmanlık Sertifika Eğitimi - Modül 1

- Bilgisayar Tabanlı Modellerin Parametre Duyarlılık Analizi ve Otomatik Kalibrasyonu

Program Başlama Tarihi: 08 Kasım 2018

Koordinatör:

Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

Süre ve Günler:

 • Toplam Ders Saati: 24
 • Toplam Hafta: 2
  Dersler, hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.
 • Program Ücreti: 2400 TL + %8 KDV
  (Lisans öğrencilerine %50 indirim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine %25 indirim uygulanacaktır!)

Programın Amacı:

Bilgisayar tabanlı parametrik modeller mühendislik başta olmak üzere bir çok disiplinde sıklıkla kullanılırlar. Bu modellerden kimi malzeme üzerine yapılan yüklemeyi sonlu elemanlar yöntemiyle çözerken, kimi hidrolojik çevrimin fiziksel süreçlerini parametrize ederek nehir yataklarında taşkın ve kuraklık benzeşimleri yaparlar. Diğer taraftan ekonometrik modeller ülkelerin parasal planlamalarında önemli işleve sahiptir. Bazen bu modellerde parametre sayısı gereğinden fazla olabilir veya bazı parametrelerin model sonucuna etkisi marjinal düzeydedir. Bunun tespiti ve sadece çok kritik parameterelerin kalibrasyona dahil edilmesi için parametre duyarlılık analizi gerekir. Hakeza serbestlik derecesi çok olan modellerin eniyilenme (optimizasyon) süresi parametre sayısı ile eksponansiyel ilişkide artar. Bu program Model Analiz Uzmanlık Sertifika Eğitimlerinin birinci programıdır ve bu programda modelden bağımsız duyarlılık analizi (Jacobian matris yaklaşımı ile), lineer gradyan ve global (metheuristic) yöntemlerin tanıtılması ve uygulanması amaçlanmıştır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

Bilgisayar tabanlı parameterik modellerle çalışan özellikle optimizasyon problemiyle (design space exploration) uğraşan araştırmacılar ve mühendisler katılabilir. Python/R/Matlab/Fortran programlama dillerinde hazırlanan matematik fonksiyonlar ve hidrolojik modeller üzerinde temel uygulamalar olacağından bu dillere aşinalık kurstan edinilecek verimi artıracaktır. Katılımcıların kursa kendi matematik/fizik/ekonometrik modelleri ile katılmaları da mümkündür ancak modellerini komut satırından çalıştırabilir düzeyde komutlama bilgisi gereklidir.

Program İçeriği:

1. Gün: Duyarlılık Analizi ve Optimizasyon Yöntemlerine Giriş

 • Duyarlıklık analizinin (DA) ve kalibrasyonun uygulama alanları ve gerekliliği
 • DA ile serbestlik derecesinin ve çözüm uzayının (design space) sınırlandırılması
 • Otomatik duyarlılık analizi araçları
 • Amaç fonksiyonlarının tanıtılması
 • Çoklu amaç fonksiyonu ile duyarlılık analizi ve kalibrasyon
 • Amaç fonksiyonlarında ağırlıklandırma
 • One-at-a-time (OAT) parametere duyarlılık (hassasiyet) analizi
 • Latin hybercube örneklemeli OAT duyarlılık analizi
 • Sonuçların analizi ve grafikle sunulması
 • Göreceli duyarlılık sonuçları ve en kritik parametrelerin seçimi

2. Gün: Katılımcıların kendi modelleri ve/veya kurs için hazırlanan hazır modellere bakış

 • Otomatik duyarlılık analizi araçlarının modele bağlanması
 • Seri ve paralel (master/slave) programlama seçenekleri
 • Sekteye uğrayan süreçlerin kaldığı yerden başlatılması
 • Hata mesajlarının ve sonuçların irdelenmesi
 • Parametre hassasiyet sıralamasının yapılması ve en önemlilerinin seçilmesi

3. Gün: Model Parametrelerinin Optimizasyonu

 • 1 ve 2. gün tespit edilen hassas parameterelerin optimizasyon için hazırlanması
 • Model ile otomatik optimizasyon programının iletişiminin sağlanması
 • Optimizasyon yöntemleri: lineer gradyan ve evrensel iki yöntemin tanıtılması
 • Örnek fonksiyonlarda (modellerde) kalibrasyon aracının çalıştırılması
 • Katılımcıların modelleri ile optimizasyonun başlatılması

4. Gün: Optimizasyon (Kalibrasyon) Sonuçlarının Analizi ve Sunumu

 • Kalibrasyon Programının çıktılarının irdelenmesi
 • Optimizasyonun seri ve paralel mod ile çalıştırılması, işlemci hızına etkileri
 • Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi vs) yarım kalan runların kaldığı yerden devamı
 • Evrensel (metaheuristic) yöntemlerde kullanıcının seçeneğine bırakılan adımlar
 • Kalibrasyon sonuç dosyalarının okunması, irdelenmesi ve sonuçların sunumu

Öğretim Üyesi:

Doç. Dr. Mehmet Cüneyd Demirel

Eğitimleri:
 • Post Doktora, Geological Survey of Denmark and Greenland, Department of Hydrology , SPACE project , DANIMARKA, 2015-2017
 • Post Doktora, Portland State University, Maseeh College of Engineering and Computer Science, Civil and Environmental Engineering , A.B.D., 2013-2015
 • Doktora, Universiteit Twente, Engineering Technology, Water Engineering and Management , HOLLANDA, 2008-2014
 • Yüksek Lisans, Universidad de Cadiz, Erasmus Mundus European Joint Masters, Water and Coastal Management, ISPANYA, 2005-2007
 • Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, 2001-2004
 • Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 1997-2001
 Detaylı özgeçmiş ve yayın listesi: http://avesis.itu.edu.tr/demirelmc/cv

Kayıt Formu

Katılacağınız Modül?

KAYIT BİLGİLERİ:

1 - Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
2 - Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
3 - Katılımcılar program başladıktan sonra programa devam etmeseler de program ücretinin tamamını ödemek zorundalar. Ödenmediği taktirde yasal yollara başvurulacaktır. 
4 - Eğitim ücreti, İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721  nolu hesaba (IBAN: TR 4400 0150 0158 0073 0140 6721) yatırılabilir.
5 - Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur.
6 - Tüm ödemelerin dekontları, program başlamadan en geç 2 gün önce, faks veya e-posta ile ITUSEM'e ulaştırılmalıdır.  Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.

 

Kayıt Bilgilerini okudum ve kabul ettim