Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Sertifika Programı

Koordinatör:

Eğitime Kayıt İçin…

Doç. Dr. Deniz Artan

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

E-posta: artande@itu.edu.tr

Telefon: 0532 223 03 60

Önemli Bilgilendirme: Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimimiz online olarak Zoom üzerinden verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 30 Eylül - 27 Kasım 2021
Toplam ders saati: 
60 saat

Ders gün ve saatleri: 

Hafta içi dersleri (Salı ve Perşembe) 19:00 - 22:00 

Cumartesi dersleri 10:00 – 13:00 (Yalnızca 30 Ekim Cumartesi 10:00 – 17:00)

Eğitim yeri: Zoom üzerinden online olarak 

Programın Amacı:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi eğitimi, FIDIC sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası standart sözleşmelerin yönetimi, hak taleplerinin hazırlanması ve yanıtlanması, uyuşmazlık kurullarının (DAB) kurulması ve işletilmesi, talepler kapsamında gecikme analizi ve tazminat hesaplarının yapılması ile ilgili güncel bilgilerin verilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sözleşme yönetiminin temeli olan inşaat projeleri yönetimi, proje teslim sistemleri (tasarım-yapım, EPC, Yap-İşlet-Devret vb.), sözleşme tipleri (birim fiyat, götürü bedel, maliyet artı kar vb.) ve sözleşmelerde maliyetler konularında da gerekli bilgiler eğitim kapsamında verilecektir.

Sertifika:

Katılımcılara “İTÜ Uluslararası Sözleşmeler ve Hak Talepleri Yönetimi Uzmanı Sertifikası” verilecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için tüm derslere devam edilmesi ve yapılacak olan sınavın başarılı olarak tamamlanması  gerekmektedir. Bu koşulu sağlayamayan katılımcılara yalnızca “İTÜ Uluslararası Sözleşmeler ve Hak Talepleri Yönetimi Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Kimler Katılabilir:

Uluslararası inşaat projelerinin ihale ve proje yönetimi süreçlerinde görev alan proje koordinatörleri, sözleşme yöneticileri, talep mühendisleri, saha mühendisleri, müşavirler, hukuki danışmanların yanı sıra inşaat sektöründe sözleşme ve hak talebi hakkında bilgi edinmek ve kariyerini geliştirmek isteyen mühendislik veya mimarlık programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler bu programa katılabilir. 

Eğitmenler: 

Programda, İTÜ'den  Doç. Dr. Deniz Artan, sektörden İnş. Müh. Başar Şahin, İnş. Müh. Mehmet Emin Aykın, İnş. Müh. Cem Tekniker, Avukat Yasemin Çetinel ve Melvyn Smith yer almaktadır. Eğitim verecek uzmanlar, FIDIC sözleşmeleri ile ilgili çeşitli uygulama ve danışmanlık tecrübelerinin yanı sıra, üniversite ve sektöre yönelik eğitim programlarında uzun yıllardır sözleşme yönetimi ve uyuşmazlık çözümü konusunda eğitimler vermektedir.

Doç. Dr. Deniz Artan (Eğitim Koordinatörü) – İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz Artan, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Birimi’nde Doçent olarak görev yapmakta; inşaat projeleri yönetimi, sözleşme idaresi, FIDIC sözleşmeleri, hak talepleri ve uyuşmazlık çözümü, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (ADR), sürdürülebilir inşaat ve yeşil binalar konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, İngiltere ve Amerika’da yayınlanmış pek çok makale, kitap ve kitap bölümünün yazarıdır. Dünya Bankası Finansmanı ile gerçekleştirilen İTÜ Arı Teknokent Projesi başta olmak üzere FIDIC sözleşmelerinin kullanıldığı inşaat projelerinin ihale, sözleşme hazırlama ve sözleşme idaresi süreçlerinde yönetici olarak görev almıştır. Çeşitli işveren, yüklenici ve müşavir organizasyonlarına hak talebi hazırlama konusunda danışmanlık vermiş ve uzman raporları hazırlamıştır. Çeşitli ululararası inşaat projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) üyesi olarak görev yapmaktadır. CIB TG89 Arabuluculuk Çalışma Grubu eş-koordinatörü, CIB W113 Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Komisyonu üyesi ve uluslararası akredite BREEAM Yeşil Bina Danışmanı ve Denetçisidir.

Başar Şahin 

Başar Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak 1998 yılında mezun olmuştur.  Mezuniyetini takiben Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat mühendisi olarak çeşitli firmalarda çalışmış, çalıştığı süre içinde proje yönetimi dışında sözleşme ve hak talebi yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Marmaray Projesi’nde Uyuşmazlıklar Direktörü olarak 2011 yılına kadar çalışmış, sonrasında ICM Danışmanlık şirketinin kuruluşunda Kurucu Ortak olarak yer almıştır. Kendisi halen aynı firmada uzman danışman olarak, hak talebi ve sözleşme danışmanlığı yapmakta, uluslararası tahkim davalarında bilirkişilik ve uyuşmazlık çözüm kurullarında [DAB] heyet başkanlığı dahil olmak üzere birçok proje ve ülkede aktif görev almaktadır. Türkiye başta olmak üzere Rusya, Katar, Afganistan, Irak, Cezayir, Libya, Etiyopya, Arnavutluk, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan, Ürdün, Nijerya, Gürcistan, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelerde tecrübe sahibidir. Başar Şahin ayrıca İskoçya Robert Gordon Üniversitesi’nden Uluslararası İnşaat Hukuku [LLM] yüksek lisansı sahibidir.

Mehmet Emin Aykın

Mehmet Emin Aykın, 20 yıla yaklaşan bir süre içinde hem işveren hem de yüklenici organizasyonlarında sözleşme ve proje yöneticisi pozisyonlarında bulunmuştur. Profesyonel hayatı boyunca planlama, gecikme ve maliyet analizi hesaplamalarına odaklanarak hak talebi yönetimi, proje yönetimi, sözleşme hazırlama, sözleşme öncesi teklif yönetimi, ve sonrasında sözleşme yazışmaları yönetimi dahil olmak üzere inşaat projelerinde geniş tecrübe sahibidir. Mehmet Emin Aykın’ın deneyimi Orta Asya, Orta Doğu, Rusya, Afrika, Avrupa ve Türkiye'de drenaj ve sulama altyapıları, üst yapılar, içme suyu temini, hidroelektrik santralleri, petrol ve gaz santralleri gibi çok çeşitli projelerden oluşmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahiptir. Halen Robert Gordon Üniversitesi İnşaat Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden MBA derecesi vardır. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası üyesidir. 

Cem Tekniker

Cem Tekniker, 20 yıla yaklaşan bir süredir sözleşme, hak talebi ve proje yönetimi pozisyonlarında görev almaktadır. Profesyonel hayatı boyunca, değişik sözleşme formlarına odaklanarak proje yönetimi konularında geniş bir tecrübe kazanmış; sözleşme ve ilgili yazışmalarını hazırlama, teklif ve sonrası dahil olmak üzere, ihale alt sözleşme yönetimi, talep, maliyet, planlama yönetimi konularında çalışmıştır. Kariyeri boyunca sözleşme tarafları için maliyet ve süre uzatımı  taleplerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, değişiklik emri önerileri dahil olmak üzere sözleşme talep yönetiminin her alanında sorumluluk almıştır. Cem Tekniker uluslararası inşaat uyuşmazlıklarında kabul görmüş çeşitli gecikme analizi ve maliyet hesaplama metotları konusunda uzmandır. Cem Tekniker’in deneyimi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Afrika ve Türkiye’de ikonik yüksek binalar, hastaneler, AVM’ler, oteller, petrol ve gaz santralleri ve demiryolu projeleri gibi çok çeşitli projelerden oluşmaktadır. Cem Tekniker, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir. İstanbul Bilgi Üniversitesi M.Sc Finansal Ekonomi Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası üyesidir. 

Melvyn Smith

Melvyn Smith, 40 yılı aşkın uluslararası proje deneyimine sahiptir. ICM Consulting için Londra, İngiltere merkezli dış danışman olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca işveren, yükleniciler ve taşeronlar için sözleşme taleplerinin hazırlanması ve savunulması konularında da geniş deneyim kazanmıştır. Dava ve tahkim süreçlerinde deneyimli bir bilirkişidir ve çeşitli arabuluculuklarda yer almıştır. Çapraz sorguda kanıt sağlama deneyimine sahiptir ve 30'dan fazla kararda tarafları temsil etmiştir. Melvyn Smith'in uzmanlığı, hem İngiltere'de hem de uluslararası alanda büyük inşaat mühendisliği, inşaat, petrol, gaz ve MEP projelerini kapsamaktadır. 2004'ten 2020'ye kadar Leach Group'un Genel Müdürü olarak çalışmıştır. Leach Group’un 2018'de JS Held ile birleşmesinden sonra İnşaat Danışmanlığı Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev almış ve şu anda da Melvyn Smith International Consulting Ltd'nin Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.

Avukat Yasemin Çetinel

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yasemin Çetinel, Queen Mary University of London’da Uluslararası Ticari Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011 yılında Çetinel Hukuk Bürosu’nu kuran Çetinel, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Halen aynı büroda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Ağırlıklı olarak uluslararası inşaat ve yatırım tahkimleri üzerinde uzmanlaşan Çetinel, uyuşmazlık çözüm kurulları nezdinde yürütülen süreçleri kapsayacak şekilde ulusal ve uluslararası alanda bütün inşaat hukuku konularında uzmanlık sahibidir. Bunların yanında kamu ihale hukuku ve ticari tahkimler konusunda da geniş bir tecrübeye sahiptir. Çetinel, International Bar Association (IBA), London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (LCIA YIAG), Stockholm Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce – Young Arbitrators Forum (ICC YAF), ArbitralWomen, British-Turkish Businessmen Association ve International Public Private Partnership Association (Uluslararası Kamu Özel İşbirliği Derneği) üyesidir. Kendisi aynı zamanda Dispute Resolution Board Foundation (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Vakfı) (DRBF) Orta Doğu direktörü ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin OECD – MENA Bölgesi Akdeniz Tahkim Komitesi temsilcisidir. Bütün bunların yanında Mart 2021’den beri Society of Construction Law Turkey yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkçenin yanında ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Çetinel, başlangıç seviyesinde Yunanca bilmektedir. 

Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)

İnşaat uyuşmazlıklarının önlenmesi ve çözümü konusunda özgün ve kanıtlanmış bir yöntem olan Uyuşmazlık Kurulları’nın (Dispute Board – DAB) kullanılmasını dünya çapında teşvik etmeye adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği (DRBF), DAB sürecinin kullanımını teşvik etmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. DRBF, inşaat uyuşmazlıklarına dahil olan bütün taraflara eğitim kaynakları ve çevre edinme fırsatı sunmaktadır. DRBF, genel tavsiyeler ve yerel bölgelerin özel koşullarına ve uygulamalarına uygun hale getirilmiş öneriler sağlayarak DAB yönteminin dünya çapında uygulanmasına yardımcı olmaktadır. 

DAB, genellikle inşaat başlamadan oluşturulan, tek ya da üç adet tecrübeli, saygın ve tarafsız üyeden oluşan bir heyettir. DAB üyeleri, sözleşme dokümanlarını teslim alır, proje süreçlerine ve katılımcılara aşina olur ve işin işleyişi ve gelişimini güncel bir şekilde birebir takip eder. DAB, düzenli saha ziyaretlerinde işveren ve yüklenici temsilcileriyle görüşür ve uyuşmazlıkların iş aşamasında çözülmesini teşvik eder. DAB süreci, taraflara sorunları çok daha büyük uyuşmazlıklar seviyesine tırmanmadan önlemeleri konusunda yardım etmektedir. 

Bir sözleşmeden ya da işten kaynaklanan bir uyuşmazlık taraflarca çözülemediğinde DAB’ye yönlendirilebilir. Kurul, her iki tarafın da konumunu açıkladığı ve soruları cevapladığı bir duruşma düzenler. Bir karara varırken DAB, ilgili sözleşme dokümanlarını, yazışmaları ve herhangi bir diğer dokümanı ve uyuşmazlığın özel koşullarını göz önünde bulundurur. Kurul, uyuşmazlığın çözümü için yazılı bir karar çıkarır. Bu karar, Kurul’un ilgili konu hakkındaki değerlendirmesini, sözleşme hükümlerini ve sonuca götüren gerekçelerini içeren açıklamasını kapsar. Taraflarca kararın kabulü, tarafların DAB’ye – üyelerin teknik uzmanlıklarına, proje şartlarına birinci elden vakıf olmalarına ve pratik muhakeme güçlerine duydukları güvenle olduğu kadar, tarafların dinlenme fırsatının bulunması nedeniyle de kolaylaşmaktadır.

İTÜ eğitimi kapsamında, DRBF üyelerinin aktif katılımıyla, online olarak 3 saatlik bir örnek [mock-up]  duruşma düzenlenecektir. DRBF üyelerinin Yüklenici, İşveren, Müşavir, ve bizzat DAB heyet üyesi rolünde olacağı bu örnek duruşma canlandırması, eğitim katılımcılarının DAB süreci ile ilgili eşsiz bir tecrübe edinmesini amaçlamaktadır.