Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Sertifika Programı

Koordinatör:

Doç. Dr. Deniz Artan

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

E-posta: artande@itu.edu.tr

Telefon: 0532 223 03 60

5. Eğitim Tarihleri: 4 Mart – 6 Nisan 2023

Toplam ders saati: 30 saat

Ders gün ve saatleri: 

Perşembe 19:00 - 22:00

Cumartesi 10:00 – 13:00 

Eğitim yeri: Zoom üzerinden online veya hibrit olarak (her ikisinde de online seçeneği bulunmaktadır)

Eğitim ücreti: 13500 TL + KDV (%8)

Programın Amacı:

Türkiye’de dış finansmanla (AB, WB, IDB, EBRD vb.) gerçekleştirilen inşaat projeleri ve yurtdışındaki yüklenicilik faaliyetlerindeki artış, uluslararası sözleşmeler konusunda yetişmiş personel ihtiyacını hızla artırmaktadır. Bu programın amacı; FIDIC başta olmak üzere uluslararası standart sözleşmelerin idaresi, riskli sözleşme maddelerinin analizi, hak taleplerinin hazırlanması ve yanıtlanması, inşaat hukuku, FIDIC sözleşmelerinde talep prosedürü ve uyuşmazlık çözüm yolları, uyuşmazlık kurullarının (DAB) kurulması ve işletilmesi, gibi konularda güncel bilgilerin verilmesidir. Sözleşme yönetiminin temeli olan inşaat projeleri yönetimi, proje teslim sistemleri (tasarım-yapım, EPC, Yap-İşlet-Devret vb.), sözleşme tipleri (birim fiyat, götürü bedel, maliyet artı kar vb.) ve sözleşmelerde süre planlama ve maliyet yönetimi konularında da gerekli bilgiler eğitim kapsamında verilecektir.

Sertifika:

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “İTÜ Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Başarı Sertifikası” verilecektir.  Sertifikanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. İstenildiği takdirde yurt dışında iş başvurusunda bulunan kişilere eğitim içeriğini detaylı olarak açıklayan referans mektubu verilecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için sınav ve uygulama ödevinin başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Bu kısıtı sağlayamayan katılımcılara yalnızca “İTÜ Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Programı Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Eğitim İçeriği:

İnşaat projeleri yönetimi: Proje yönetimi ve bileşenleri, İnşaat projeleri yatırım çevrimi, Süre Planlama, İş Programı Kontrol Araçları, Maliyet Yönetimi, Maliyet Kontrol Araçları, İnşaat projelerinde bilgi yönetimi, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile proje ve sözleşme yönetimi

Proje teslim sistemleri: İnşaat projelerinde paydaşlar ve sözleşme ilişkileri, Tasarım-İhale-Yapım (DBB), Tasarım-Yapım (DB), Anahtar Teslim (EPC), Bütünleşik Proje Teslimi (IPD), Yap-İşlet-Devret (BOT), İş Ortaklıkları (JV ve Konsorsiyumlar)

Fiyatlandırma stratejileri: Birim Fiyat sözleşmeler, Götürü Bedel sözleşmeler, Maliyet + Kar sözleşmeler

Ödemeler: Sözleşme türlerine göre ödemeler, Yeni Birim Fiyat (YBF), Dengesiz teklifler

Uluslararası inşaat sözleşmeleri ve FIDIC: Uluslararası inşaat sözleşmeleri genel özellikleri, FIDIC sözleşmeleri ve türleri, Kırmızı, Sarı, Gümüş, Altın vd. Kitaplar ve önemli özellikleri, Sözleşmelerde taraflar ve sorumlulukları

FIDIC sözleşmelerinde riskli maddeler ve İşveren & Yüklenici Talepleri: Sözleşme dokümanlarının kapsamı ve önceliği, Özel koşullar, Sözleşmede geçerli yasa, Öngörülemeyen koşullar, fosiller, Mücbir Sebepler, Sözleşmelerin sona ermesi, Kabul süreçleri, Bildirim yükümlülükleri, kayıtlar ve kanıtlar, Değişiklikler ve Ek İşler, Gecikmeler ve Süre Uzatımı, Tazminat ödemeleri (genel gider, merkez ofis giderleri, şantiye giderleri, kar..), İşveren Talepleri, Yüklenici Talepleri ve FIDIC sözleşme maddelerinin incelenmesi

FIDIC sözleşmelerinde talep prosedürü ve uyuşmazlık çözüm yolları: Talep Bildirimi, Taleplerin değerlendirilmesi ve Mühendis’in Kararı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulları (DAB), ADR (Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri), Tahkim

İnşaat hukuku: Hukuk sistemleri, Uluslararası İnşaat hukuku ve karar örnekleri, Borçlar Hukuku, Sözleşmeyi Yorumlama Prensipleri, Uluslararası İnşaat Tahkimleri

Hak talepleri örnek vaka incelemeleri: Çeşitli uyuşmazlık senaryoları üzerinden tarafların hazırlayabilecekleri taleplerin tartışılması

Hak talebi hazırlama: Kazanacak talep nasıl yazılır? : Hak talebi hazırlarken ve yanıtlarken dikkat edilmesi gereken hususlar, Taleplerin etkin hazırlanabilmesi ve yanıtlanabilmesi için proje yönetimi sürecinde yapılması gerekenler (Kanıt toplanması, dokümantasyon, dosya hazırlanması, sunum), Proje süresince etkin kayıt tutma

Örnek hak talebi hazırlama çalışması: Örnek vakalar ile talep hazırlama ve yanıtlama çalışması

Kimler Katılabilir:

Uluslararası inşaat projelerinin ihale ve proje yönetimi süreçlerinde görev alan proje koordinatörleri, sözleşme yöneticileri, talep mühendisleri, saha mühendisleri, müşavirler, hukuki danışmanların yanı sıra sözleşme ve hak talebi konularında bilgi edinmek ve kariyerini geliştirmek isteyen kişiler programa katılabilir. Program sınırlı kontenjan ile açılacaktır ve kontenjan son kayıt tarihinden önce dolmaktadır. Bu nedenle son kayıt tarihine kadar kontenjan garantisi verilememektedir.

Eğitmenler: 

Programda, İTÜ’den Doç. Dr. Deniz Artan, sektörden İnş. Müh. Başar Şahin ve Avukat Yasemin Çetinel, yer almaktadır. Eğitim verecek uzmanlar, FIDIC sözleşmeleri ile ilgili çeşitli uygulama ve danışmanlık tecrübelerinin yanı sıra, üniversite ve sektöre yönelik eğitim programlarında uzun yıllardır sözleşme yönetimi ve uyuşmazlık çözümü konusunda eğitimler vermektedir.

Doç. Dr. Deniz Artan (Eğitim Koordinatörü) – İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz Artan, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Birimi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. İnşaat projelerinin yönetimi, sözleşme idaresi, FIDIC sözleşmeleri, hak talepleri, uyuşmazlık çözümü, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (ADR), sürdürülebilir inşaat ve yeşil binalar konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, İngiltere ve Amerika’da yayınlanmış pek çok makale, kitap ve kitap bölümünün yazarıdır. Dünya Bankası Finansmanı ile gerçekleştirilen İTÜ Arı Teknokent Projesi başta olmak üzere FIDIC sözleşmelerinin kullanıldığı inşaat projelerinin ihale, sözleşme hazırlama ve sözleşme idaresi süreçlerinde yönetici olarak görev almıştır. Çeşitli işveren, yüklenici ve müşavir organizasyonlarına hak talebi hazırlama konusunda danışmanlık vermiş ve uzman raporları hazırlamıştır. Çeşitli uluslararası inşaat projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) üyesi olarak görev yapmaktadır. CIB TG89 Arabuluculuk Çalışma Grubu eş-koordinatörü, CIB W113 Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Komisyonu üyesi ve akredite BREEAM UK Yeşil Bina Danışmanı ve Denetçisidir.

Başar Şahin, İnşaat Mühendisi

Başar Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak 1998 yılında mezun olmuştur.  Mezuniyetini takiben Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat mühendisi olarak çeşitli firmalarda çalışmış, çalıştığı süre içinde proje yönetimi dışında sözleşme ve hak talebi yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Marmaray Projesi’nde Uyuşmazlıklar Direktörü olarak 2011 yılına kadar çalışmış, sonrasında ICM Danışmanlık şirketinin kuruluşunda Kurucu Ortak olarak yer almıştır. Kendisi halen aynı firmada uzman danışman olarak, hak talebi ve sözleşme danışmanlığı yapmakta, uluslararası tahkim davalarında bilirkişilik ve uyuşmazlık çözüm kurullarında [DAB] heyet başkanlığı dahil olmak üzere birçok proje ve ülkede aktif görev almaktadır. Türkiye başta olmak üzere Rusya, Katar, Afganistan, Irak, Cezayir, Libya, Etiyopya, Arnavutluk, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan, Ürdün, Nijerya, Gürcistan, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelerde tecrübe sahibidir. Başar Şahin ayrıca İskoçya Robert Gordon Üniversitesi’nden Uluslararası İnşaat Hukuku [LLM] yüksek lisansı sahibidir.

Yasemin Çetinel, Avukat

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yasemin Çetinel, Queen Mary University of London’da Uluslararası Ticari Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011 yılında Çetinel Hukuk Bürosu’nu kuran Çetinel, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Halen aynı büroda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Ağırlıklı olarak uluslararası inşaat ve yatırım tahkimleri üzerinde uzmanlaşan Çetinel, uyuşmazlık çözüm kurulları nezdinde yürütülen süreçleri kapsayacak şekilde ulusal ve uluslararası alanda bütün inşaat hukuku konularında uzmanlık sahibidir. Bunların yanında kamu ihale hukuku ve ticari tahkimler konusunda da geniş bir tecrübeye sahiptir. Çetinel, International Bar Association (IBA), London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (LCIA YIAG), Stockholm Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce – Young Arbitrators Forum (ICC YAF), ArbitralWomen, British-Turkish Businessmen Association ve International Public Private Partnership Association (Uluslararası Kamu Özel İşbirliği Derneği) üyesidir. Kendisi aynı zamanda Dispute Resolution Board Foundation (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Vakfı) (DRBF) Orta Doğu direktörü ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin OECD – MENA Bölgesi Akdeniz Tahkim Komitesi temsilcisidir. Bütün bunların yanında Mart 2021’den beri Society of Construction Law Turkey yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkçenin yanında ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Çetinel, başlangıç seviyesinde Yunanca bilmektedir.