Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı

  Program Süresi: 

  Toplam Ders Saati: 84

  Toplam Hafta: 7

  Program Koordinatörü: Prof. Dr. Fethi Çalışır

  Program Başlama Tarihi: 6 Mart 2021

  Son Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2021

  Program Ücreti: 5250₺ + (KDV %1)

  Programın Amacı

  Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

  Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

  İşletmelerin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

  Program İçeriği:  

  •  Ar-Ge Yönetimi (2 gün)
  • Teknoloji Yönetimi (2 gün)
  • Ar-Ge Bilgi Yönetimi ( 2 gün)
  • Proje Yönetimi (1 gün)
  • TRIZ (1 gün)
  • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi (1 gün)
  • Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri (1 gün)
  • İnovatif Kurum Kültürü (1 gün)
  • Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi (1 gün)
  • İnovasyon Yönetimi (1 gün)
  • Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet (1 gün)

  Programın Öğretim Üyeleri:

  • Prof. Dr. Fethi Çalışır
  • Prof. Dr. Metin O. Kaya
  • Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç
  • Prof. Dr. Emre Çevikcan
  • Doç. Dr. Başar Öztayşi
  • Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy
  • Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit