Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, İstanbul Teknik Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 29/09/2017 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir. 

Eğitmen Kadrosu:

Prof. Dr. Mahmut KABAKCI

Dr. Öğretim Üyesi Ulaş BAYSAL

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY KEKEVİ

Dr. Öğretim Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Eğitime Kimler Katılabilir?

Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına 2017-2018 Adli Yılı’nda başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

Eğitim Yeri:

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Maçka İSTANBUL

Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi” ni tamamladıklarına dair İTÜ onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Gün

BÖLÜM 1- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş

 • Türk yargı teşkilatı

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

2. Gün

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

3. Gün

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

4. Gün

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
  Örnek Olayların Sunulması

 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Kurs Takvimi

 • GRUP 60: 19-20-26-27 Ekim 2019 (Cumartesi, Pazar, Cumartesi, Pazar) saat 09.00-16.00

 • GRUP 61: 2-3-4-5 Kasım  2019 (Cumartesi, Pazar saat 09.00-16.00  Pazartesi, Salı 17.30-22.30)

 • GRUP 62: 9-10-16-17 Kasım 2019 - (Cumartesi-Pazar-Cumartesi Pazar) ( 09.00-16.00)

 • GRUP 63: 21-22-23-24 Kasım 2019 - (Perşembe-Cuma -Cumartesi Pazar) (İlk iki gün: 17.30-23.30- son iki gün 09.00-16.00)

 • GRUP 64: 25-26-27-28 Kasım 2019 (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe) (17.30-23.30)

(İlerleyen tarihlerde yeni eğitim tarihleri de eklenecektir.)

 

İlan edilen her bir grubun açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Ücret (KDV dahil)

1000 TL

İTÜ personeline %25 indirim uygulanmaktadır.

Hesap Bilgileri

İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721 

IBAN: TR 440001500158007301406721

Not-1: Ödemenizi yapmadan önce İTÜ SEM kayıt ofisinden kontenjan onayı almanızı rica ederiz!


Not-2:
Ödeme yapılırken açıklama olarak eğitim adı ve katılımcı ad soyadı ile katılmak istediğiniz GRUP numarasını belirtiniz.

İletişim

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

e-posta: itusem@itu.edu.tr

Tel 1: (0212) 251 08 09

Kayıt Formu

KAYIT BİLGİLERİ:

Ödemenizi yapmadan önce İTÜ SEM kayıt ofisinden kontenjan onayı almanızı rica ederiz"
1 - Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
2 - Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
3 - Katılımcılar program başladıktan sonra programa devam etmeseler de program ücretinin tamamını ödemek zorundalar. Ödenmediği taktirde yasal yollara başvurulacaktır. 
4 - Eğitim ücreti, İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721  nolu hesaba (IBAN: TR 4400 0150 0158 0073 0140 6721) yatırılabilir.
5 - Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur.
6 - Tüm ödemelerin dekontları, program başlamadan en geç 2 gün önce, faks veya e-posta ile ITUSEM'e ulaştırılmalıdır.  Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.


Kayıt Bilgilerini okudum ve kabul ettim