Dijital Dönüşüm Yönetimi Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için: 

Mindset Institute

https://www.mindset.com.tr/endustri-4.0-ve-dijital-donusum-uzmanligi-sertifika-programi

info@mindset.com.tr

444 1 476

Koordinatör:

Prof. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ

Program Başlama Tarihi: 

 • 08 Haziran 2024 (Hafta Sonu)

Süre ve Günler:

Toplam Ders Saati: 72

Toplam Hafta: 6

Programın Amacı:

Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dijital dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Tetikleyici teknolojik araçlar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin temel amacı kaynak etkinliği ve verimliliği arttırmak, şirketlerin rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımaktır.  
Yaşadığımız bu dönüşümün diğerlerinden farkı, sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni iş modellerini iş dünyasına sunmasıdır. Bu programın amacı, katılımcıların dijital dönüşüm kavramıyla ilgili gelişme ve beklentileri göstermekle beraber, kurumların ve profesyonel hayattaki bireylerin bu dönüşüm sürecinde alması gereken aksiyonları ortaya koymaktır.

 

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:
  

Programa, Dijital Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Yönetimi konularında bilgisini ilerletmek isteyen profesyoneller ve lisans mezunları katılım sağlayabilir.
İleride bu alanda kariyer yapmak isteyen veya çalıştığı kurumda Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerinde güncel bilgiye hakim olmak, bu süreçleri tasarlamak ve yönetmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

 

Program İçeriği:

Dijital Dönüşüme Giriş 

 1. Dijital Dönüşüm Kavramı ve Gelişimi 
 2. Neden Dijital Dönüşüm? 
 3. Dijital Dönüşümün Bileşenleri 
 4. Güncel Dijital Dönüşüm Trendleri 
 5. Geleneksel Değer Zincirinden Dijital Değer Zincirine Geçiş Süreci 
 6. Türkiye ve Dünyadan Farklı Sektörlerde Etkili Dijital Dönüşüm Örnekleri 
 7. Dijital Dönüşümün Geleceği 

Dijital Dönüşümün Etki Alanları 

 1. Dijital Dünyada Değişen İnsan Figürü 
 2. Dijitalleşen Dünyada Dijital Müşteri Kavramı 
 3. Farklı Sektörlerde Dijital Dönüşüm Etkileri 
 4. Dijital Dönüşümde Değişen Rekabet ve Rekabet Sürecinin Yönetimi 
 5. Dijital Dönüşümde Veri ve Verinin Önemi 
 6. Dijital Dönüşümde İnovasyon 
 7. Dijital Dönüşüm ve Değişen Değer Oluşturma Süreçleri 

Dijital Müşteri ve Dijital Dönüşüm Stratejileri 

 1. Değişen Dünyada Dijital Müşteri Kavramı 
 2. Dijital Müşterinin Beklentileri 
 3. Dijital Müşteri Deneyimi (DCX) Kavramı 
 4. Dijital Müşteri Deneyiminin Yönetimi 
 5. Dijital Müşteri Deneyimi Örnekleri 
 6. Stratejik Dijital Dönüşüm ve Önemi 
 7. Süreç Odaklı Stratejiler 
 8. Teknoloji Kullanımı 
 9. Kurumda Yapısal Değişiklikler 
 10. Finans Yönetimi 
 11. Risk Analizi 
 12. Siber Güvenlik 
 13. Veri Yönetimi ve Verinin Anlamlandırılması Süreci 
 14. Kullanıcı Deneyimini Öncelemek 
 15. Kurumsal Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma Süreci 
 16. Ar-Ge Faaliyetleri ve Önemi 
 17. Dijital Dönüşümün İş Hedefleri ile Ortak Paydada Buluşması 

Dijital Dönüşümde İş Modelleri ve İş Modeli İnovasyonu 

 1. İş Modeli Kavramı ve Bileşenleri 
 2. Dijital Dönüşümde İş Modeli İnovasyonu 
 3. İş Modeli İnovasyonunun Önemi 
 4. İş Modeli İnovasyonunda Teknoloji 
 5. İş Modeli İnovasyonunun Yönetim Süreci 
 6. Deneme Yoluyla İş Modeli İnovasyonu 
 7. Deney İlkeleri 
 8. Yakınsak (Covergent) Deneysel Yöntem 
 9. Iraksak (Divergent) Deneysel Yöntem 
 10. İş Modellerinde Veri Kullanımı ve Önemi 
 11. Yıkıcı İş Modeli (Disruptive Business Model) ve Önemi 
 12. Yıkıcı İş Modeli Yaratma Süreci 
 13. Platform İş Modeli 
 14. Platform İş Modeli Türleri 
 15. Platform İş Modeli Haritası 
 16. Farklı Sektörlerden Yenilikçi İş Modelleri Örnekleri 

Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar ve Engeller 

 1. Kurum Kültürü Kaynaklı Engeller 
 2. Organizasyon Yapısı Kaynaklı Engeller 
 3. Ekonomik Engeller 
 4. Çalışan Kaynaklı Engeller 
 5. Müşteri Kaynaklı Engeller 
 6. Teknolojik ve Teknik Zorluklar 
 7. Farklı Sektörlerden Dijital Dönüşüm Süreçlerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Engeller 
 8. Engellerin Üstesinden Gelme 

Şirketlerin Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Dijital Dönüşüm Puanı Kavramı 

 1. THRIVE Yol Haritası Modeli ile Dijital Dönüşüm Yol Haritası Belirleme Süreci 
 2. T: Dönüşüm Boyutu (Transformation) 
 3. H: Bütünsel Yaklaşım Boyutu (Holistic Approach) 
 4. R: Yanıt Boyutu (Response) 
 5. I: İnovasyon Boyutu (İnnovation) 
 6. V: Değer Boyutu (Value) 
 7. E: İşletme Boyutu (Enterprise) 
 8. Dijital Dönüşüm Puanı Kavramı 
 9. Dijital Dönüşüm Puanının Hesaplanması 
 10. Dijital Dönüşüm Puanını Etkileyen Faktörler 
 11. Dijital Dönüşüm Puanının Etkileri 

Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi 

 1. Dijital Dönüşüm - Ekonomi İlişkisi 
 2. Dijital Dönüşüm Ekonomisi ve Ekonomi Yönetimi 
 3. Dijital Dönüşümün Ekonomik Etkileri 
 4. Dijital Dönüşüm Ekonomisinin Yönetimi 
 5. Dijital Dönüşüm Ekonomisinde Trend Teknolojiler 
 6. Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Değer Eğrisi 
 7. Dijital Dönüşüm Çağında Tahmin Edilebilir Ekonomik Risk Yönetimi 

Design Thinking (Tasarım Düşünme) ve Dijital Dönüşüm Süreçleri 

 1. Design Thinking 
 2. Design Thinking Unsurları 
 3. Design Thinking Aşamaları 
 4. Dijital Dönüşümde Tasarım Odaklı Düşünmek 
 5. Dijital Dönüşümde Design Thinking Etkileri 
 6. Dijital Dönüşüm Tasarım İlkeleri 
 7. Dönüşümü Tasarlamak 

Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları 

 1. Büyük Veri ve Büyük Veri Teknolojileri 
 2. Büyük Veri ve Büyük Veri Teknolojilerinin Kullanım Şekilleri 
 3. Büyük Veri Teknolojilerinin Kullanım Alanları 
 4. Büyük Veri Platformları ve Özellikleri 
 5. Operasyonel Büyük Veri Teknolojileri ve Özellikleri 
 6. Analitik Büyük Veri Teknolojileri ve Özellikleri 
 7. Büyük Veri Platformlarında İş Modelleri ve İş Zekası 
 8. Hadoop Sistemi ve Bileşenleri 
 9. Hadoop Kullanım Örnekleri 
 10. MapReduce 
 11. MongoDB Sistemi ve Bileşenleri 
 12. MongoDB Kullanım Örnekleri 
 13. Apache Spark 
 14. Amazon Web Service (AWS) 
 15. Güncel Büyük Veri Uygulamaları 
 16. Büyük Veri Teknolojilerinin Geleceği 

Nesnelerin Interneti,Endüstriyel Haberleşme ve 3D Printing 

 1. Nesnelerin İnterneti Nedir? 
 2. Temel Nesnelerin İnterneti Prensipleri 
 3. Temel Nesnelerin İnterneti Teknolojileri 
 4. Farklı Sektörlerden Nesnelerin İnterneti Kullanım Örnekleri 
 5. 3D Yazıcıların Temel Prensipleri 
 6. 3D Yazıcılarda Hızlı Prototipleme 
 7. 3D Yazıcılarda Üretim 
 8. 3D Yazıcı Malzemeleri 
 9. 3D Yazıcılarda Güncel Teknolojik Gelişmeler 
 10. Farklı Sektörlerden 3D Yazıcı Kullanım Örnekleri 

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri (Augmented Reality - Virtual Reality) 

 1. Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin 
 2. Genel Özellikleri 
 3. Gelişim Süreçleri 
 4. Teknik Altyapıları Kullanım Alanları 
 5. Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Temel Prensipleri 
 6. Gelişimi 
 7. Teknik Özellikleri 
 8. Kullanım Alanları 
 9. 3D Modelleme ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri 
 10. İnteraktif Sanal Gerçeklik Teknolojileri 
 11. Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Temel Farkları 
 12. Farklı Sektörlerde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Etkileri 
 13. Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Geleceği 

Dijital Dönüşümde Trend Teknolojiler: Bulut Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Simülasyon Sistemleri 

 1. Bulut Bilişim Teknolojilerinin Genel Özellikleri 
 2. Bulut Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Alanları ve Avantajları 
 3. Bulut Dağıtım ve Hizmet Modelleri 
 4. Bulut Bilişim Teknolojilerinde Veri Yönetimi 
 5. Siber Güvenlik Sistemleri ve Genel Özellikleri 
 6. Siber Güvenlik Sistemlerinin Riskleri ve Risk Analizi Süreci 
 7. Siber Güvenlik Sistemlerinde Güvenlik Yönetimi 
 8. Simülasyon Sistemleri ve Genel Özellikleri 
 9. Simülasyon Sistemlerinin Kullanım Amaç ve Alanları 
 10. Simülasyon Sistemlerinde Kullanılan Model ve Teknikler 
 11. Bulut Bilişim Teknolojileri, Siber Güvenlik ve Simülasyon Sistemlerinin Geleceği 
 12. Bulut bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve simülasyon sistemleri günümüz trend teknolojilerden bazılarıdır ve şirketlerin iş yapılarını kolaylaştırıcı rol oynamaktadırlar. Bu kapsamda derste söz konusu teknolojilerin genel yapıları, kullanım alanları, sundukları avantajlar ve teknik altyapıları ele alınacaktır. Bu teknolojilerin gelecekte nasıl gelişeceği ve bu gelişimin dünyayı nasıl etkileyeceği konuları üzerinde durulacaktır. 
 13. Yapay Zeka Uygulamaları (Artificial Intelligence) 
 14. Yapay Zeka Uygulamalarının Temel Kavramları 
 15. Tarihsel Gelişimi 
 16. Genel Özellikleri 
 17. Dayandığı Temel Fonksiyonlar 
 18. Gelişim Süreci 
 19. Farklı Sektörlerde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanım Örnekleri 
 20. Dar Yapay Zeka ve Özellikleri 
 21. Dar Yapay Zeka Örnekleri 
 22. Genel (Human Level) Yapay Zeka ve Özellikleri 
 23. Genel Yapay Zeka Örnekleri 
 24. Süper (Smarter Than Human) Yapay Zeka ve Özellikleri 
 25. Süper Yapay Zeka Örnekleri 
 26. Yapay Zekanın Geleceği 

Blockchain Teknolojisi 

 1. Blockchain Teknolojisinde Temel Kavramlar 
 2. Blockchain Teknolojisinin Genel Özellikleri 
 3. Tarihsel Dönüşüm 
 4. Blockchain Teknolojisinin Ekonomik Etkileri 
 5. Blockchain ve Teknik Altyapısı 
 6. Çok Kanallı (Multi Channel) Blockchain Sistemleri 
 7. Blockchain Ağları 
 8. TradeLens Ağı ve Özellikleri 
 9. IBM Blockchain Platformu 
 10. IBM ve Blockchain Teknolojisine Katkıları 
 11. Farklı Sektörlerden Blockchain Teknolojisi Kullanım Örnekleri 
 12. Blockchain Teknolojisinde Çift Harcama (Double Spending) Sorunu 
 13. Dijital Gizlilik ve Blockchain Teknolojisi 
 14. Güvenlik Protokolleri 
 15. Blockchain Mimarisi 
 16. Dağıtılmış Sistemler (Distributed Systems) 
 17. Kripto Ekonomi Kavramı 
 18. Kripto Para Birimleri 
 19. Blockchain Ölçeklendirmes 
 20. Kurumsal Blockchain (Corporate Blockchain) 
 21. Hyperledger Projesi 
 22. Blockchain Teknolojisinde ‘Last Mile’ Sorunu 
 23. Blockchain Teknolojisinin Geleceği 

Öğretim Üyeleri:

 • Prof. Dr. Alp Üstündağ
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç
 • Prof. Dr. Altan Çakır
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Beyca
Program Peşin Ücreti: 20.300 TL + KDV