Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için

Program hakkında bilgi için

Koordinatör:

Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Eğitim Başlangıç Tarihi: 04 Mayıs 2024

Programın Amacı:

Günümüz iş dünyasında işletmelerin performaslarını etkileyen en önemli faktör inovasyondur. Bu bağlamda, üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon odaklı yönetimi hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca, inovasyon yönetimi ile ilgili eğitimli kişilerin girişimciliği, ileri teknolojiler hakkında yüksek düzeyde bilgi isteyen ve rekabet gücü yüksek alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu programın amacı, girişimcilik ve inovasyon yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

Kimler Katılabilir:

Girişimcilik ve inovasyon yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

Dersler ve Konular:

İNOVASYON YÖNETİMİ

 • İnovasyon/Yenilik nedir?
 • Yenilik Türleri
 • İnovasyon ve İstatistikler
 • Yenilikçilik Yaklaşımları
 • Yenilik Yaratma Süreci
 • Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları
 • Ar-Ge Dışı Faaliyetler
 • Türkiye’de İlgili Destekler

YALIN GİRİŞİM

 • İş Modeli Kanvası ve Girişim Fikrini Modelleme
 • Satın Alma Süreci Modelleme, Paydaş Haritaları Belirleme
 • Müşteri/kanal İçgörüsü Edinme ve Araştırma Modelleri
 • Değer Önerisi Tasarlama, Ürünleşme ve Ürün Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları ve Kanal Ekonomisi 
 • Müşteri İlişkileri Geliştirme ve Yönetimi
 • Gelir ve Fiyat Modelleme
 • Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri
 • Kaynaklar ve Kabiliyetleri Geliştirme
 • Takım, Büyümeyi Yönetme ve Girişimci Sunumu

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

 • Girişimci Kimdir?
 • Başarılı Girişimcilerin Ortak Özellikleri
 • Kültür Değişimi
 • Stratejik Yenilenme
 • İnovasyon Matrisi
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • 4 Tip Kurumsal Girişimcilik Yaklaşımı
 • İnovasyon Stratejisi
 • Müşteri Geliştirme
 • Yalın İnovasyon Yönetimi

İNOVASYONUN STRATEJİK YÖNETİMİ

 • Stratejik yönetim süreci
 • Stratejik durum analizi, SWOT, TOWS ve Çıktıları
 • Jenerik Büyüme ve Rekabet Stratejilerinde İnovasyonun Önemi
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Stratejik Önceliklerin Eşleştirilmesi
 • Yeni Ürün Geliştirmenin Kavramsal Tasarımdan, Prototipleme ve Ürün Hayat Eğrisine Değin Topyekun Olarak Stratejik Hedeflerle Yönetimi
 • Açık İnovasyon Kavramı, Özümseme Kapasitesi Artırma ve Spin-off ile Büyüme

ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ

 • Yeni Ürün Geliştirmenin Temel Kavramları ve Önemi
 • Müşteri Beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması
 • Ürün Geliştirme Metodolojileri 
 • Yalın Ürün Geliştirme

PROJE YÖNETİMİ

 • Proje organizasyon yapıları
 • Projelerin planlanması
 • Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler
 • CPM
 • PERT

İNOVATİF KURUM KÜLTÜRÜ

 • Kültür Nedir?
 • Kültür ve İnovasyon İlişkisi
 • Kurum Kültürü
 • Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
 • İnovasyon Tanımı ve Türleri
 • İnovasyon Kültürü
 • İnovasyon Kaynakları
 • Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet Kavramları 
 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunda Temel İlkeler ve İhlallere Uygulanacak Yaptırımlar 
 • Patent ve Faydalı Model 
 • Ticari Sır 
 • Endüstriyel Tasarım
 • Gizlilik Sözleşmeleri ve Lisans Sözleşmeleri 

DİJİTAL PAZARLAMA

 • Dijital Pazarlamada Güncel Trendler
 • Dijital Pazarlamada Silikon Vadisi Yaklaşımı
 • Dijital Pazarlamada Yeni Nesil Analitik Araçlar
 • Büyüme Korsanlığı
 • Davranışsal E-posta Pazarlaması

Süre ve Günler:

Eğitim Kontenjanı: 25 kişi

Eğitim 72 saat ve 12 günde tamamlanacaktır.  Dersler hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri, 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve program 6 haftada tamamlanacaktır.

Eğitim Yeri: İTÜ Maçka Kampüsü 

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. Başar Öztayşi
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan
 • Doç. Dr. Mehmet Erçek
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy Kekevi

Program Peşin Ücreti: 26.000₺+KDV