İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı - IIBA

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.mindset.com.tr/is-analizi-uzmanligi-sertifika-programi-iiba 

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

444 1 476 

Program Başlangıç Tarihi: 

 • 20 Mayıs 2024 (Online) Hafta içi
 • 25 Mayıs 2024 (Online) Hafta sonu

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ

PROGRAMIN AMACI:

Katılımcıların program sonunda aşağıdaki konularda gelişimi hedeflenmektedir; 

- İş analizi alanında dünya çapında kabul görmüş yetkinlikleri ve IIBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifika sınavına başvurmak için gereklilikler konusunda yetkinlik kazanmaları

- Eğitim ile iş analizi planlama ve izlemede kullanılan araçları ve teknik uygulamaları öğrenmeleri Çevik (Agile) proje yönetim metodolojisi hakkında temel bilgiler edinip iş süreçlerine dahil edebilmeleri

- İş analizi temel kavramlarını ve iş analizi temel kavram modelini (BACCM) kavramaları İş analizi görevlerinin çeşitli öğelerini belirleme, tanımlama, değerlendirme ve sonuçlara göre aksiyon planları oluşturma konusunda bilgi sahibi olmaları

- Veri analizi, iş süreci analizi, süreç iyileştirme, süreç modelleme, paydaş yönetimi, kaynak yönetimi ve iş sorunlarının çözümünde etkin stratejiler kurgulayıp uygulayabilmeleri

- İş süreçlerini etkin şekilde analiz edip iyileştirmek için gerekli içgörüyü kazanıp standartlara uygun süreç yönetimi yetkinliğine sahip olmaları

- İş analizinin üç temel alanı olan planlama ve izleme, gereksinimlerin ortaya çıkarılması,gereksinim yönetimi ve iletişimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları

- Farklı süreç paydaşlarını ve iş süreçlerindeki rollerin belirlenip mevcut iş süreçlerinde uygulanabilir çözüm stratejileri oluşturabilmeleri

KİMLER KATILABİLİR:

Programa iş analizi alanına merak duyan, bu konuda bilgisini ilerletmek isteyen çalışanlar veya bu alanda kariyer değişikliği düşüncesinde olan kişiler katılabilir. Mühendislik ve İşletme alanlarından mezun kişilerin katılımı önceliklidir. Farklı alanlardan önlisans ya da lisans mezunu olan katılımcıların iş analizi alanında sektör deneyimi olması gerekmektedir.
 

 

- Mezuniyet şartını yerine getirmeyen katılımcıların programa kabul için talep maili göndermeleri ve  gerekmektedir.

 • Programda katılımcılara proje ve sınav sorumluluğu verilecektir, başarı sağlayan katılımcılar Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • Proje sorumluluğu almayan katılımcılar ise Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • %70 Devam zorunluluğu bulunmaktadır.

✰ İş Analizi Uzmanlığı Programı proje temelli uygulama metodolojisiyle tasarlanmıştır.

✰ Katılımcıların eğitim sonunda belirlenen iş kapsamının analiz edilmesi hedefiyle projelerini tamamlayıp teslim etmeleri beklenir.

✰ Programın ilk haftası itibariyle proje yönergesi paylaşımı ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
 
Genel Bilgi
 

 

Kurumların yoğun bir şekilde uzman ihtiyacı olan iş analistiğinin adımlarını tanımlayıp, proje çıktılarını belirleyecek ve analiz edilmesi ile ilgili süreçlere hakim olacaksınız.   

Bu program ile BABOK bilgi alanlarının, temel kavram modellerinin, iş analizi standartlarının ve tekniklerinin detaylarını iş analizi süreçlerinde uygulayacaksınız.   

Program sonunda başarılı bir İş Analistinin uygulaması gereken metodolojileri kullanarak demo bir proje çıkarabileceksiniz.

 
Eğitim İçeriği

İş Analizi Temel Kavramları

 

 1. İş analizi temelleri
 2. Anahtar terimler
 3. Gereksinim tanımı ve Sınıflandırmaları
 4. Paydaş tanımı ve örnekleri
 5. Tasarım kavramı ve Gereksinim ile ilişkisi

İş Analizi çalışmalarının çerçevesi ve içeriği tanımlanır. Ayrıca iş analizindeki temel kavramlar ve iş analizi ile ilişkileri incelenir.Buna ek olarak, iş analizi çalışmaları için gerekli olan anahtar terimler tanımlanır ve üzerinden tartışılır. 

Vaka Serisi Uygulaması: Bir vaka analizi üzerinden gereksinim, paydaş ve tasarım kavramları örnekler ile tartışılır.İş Analizinde Planlama ve İzleme Çalışmaları
 

 

 1. İş analizi projelerindeki yaklaşılar
 2. Paydaş katılımını sağlama yolları
 3. İş Analizi faaliyetleri ve planlanması
 4. İş analizinde bilgi ve belge yönetiminin önemi
 5. İş analizi çalışmalarının kontrolü ve performans takibi

İş analizi çalışmalarının etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmaların öncesinde gerçekleştirilmesi gereken planlama faaliyetleri incelenir.

Ayrıca proje süresince çalışmaların gidişatının nasıl izlenebileceği çalışma performansının nasıl takip edilebileceği örnekler ile açıklanır.

Vaka Serisi Uygulaması: Bir seri olarak tasarlanmış vaka üzerinden proje yaklaşımı, iş analizi doküman örnekleri, paydaş analizi, bilgi yönetimi ve performans takibine yönelik uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

 


Gereksinim Ortaya Çıkarma ve Paydaşlarla İşbirliğine Yönelik Çalışmalar
 

 

 1. Ortaya çıkarma faaliyetlerinin tanımlanması ve uygulama öncesindeki hazırlık aşamasının belirlenmesi
 2. Mülakat, odak grup, doküman inceleme gibi ortaya çıkarma faaliyetlerinin uygulanma adımları
 3. Ortaya çıkarma sonuçlarının raporlanması ve doğrulama çalışmaları
 4. Oluşturulan bilginin belgelendirilmesi ve paylaşılması
 5. Paydaşlar ile olan etkileşim yollarının tanımlanması ve uygulanması 

İş analizi için en önemli kavram olan gereksinimlerin nasıl tanımlanacağı, buna yönelik olarak paydaşlarla nasıl etkileşime geçileceği ve sonuçları doğrulamak için neler yapılabileceğine yönelik çalışmaları incelenedir.

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden hazırlık çalışmaları, uygulama incelemesi, sonuç raporu oluşturulması ve bilgi paylaşımı ile ilgili uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.


 

 
Gereksinim Yaşam Çemberi Yönetimi

 

 1. Gereksinimlerin Takibi ve bütünlüğünün kontrolü
 2. Gereksinimlerin gerçerliliğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının kontrolü
 3. Gereksinimlerin göreceli önemlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 4. Gereksinimler ile ilgili gerçekleşen değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi
 5. Gereksinim ve Tasarımların onaylanarak kabul edilmesinin sağlanması

Gereksinimler yaşam döngüsü yönetimi, iş analistlerinin gereksinimleri yönetmek, sürdürmek ve baştan sona kadar bilgiyi tasarlamak için gerçekleştirdiği görevleri tanımlar.Gereksinim yaşam çemberinin içerdiği aşağıdaki görevlerle ilgili vaka serisi uygulaması yapılır. 

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinimlerin takibinin ve tutarlılığının kontrolünün sağlanması, belirtilen gereksinimler arasında önceliklerin belirlenmesi, değişiklik taleplerinin incelenmesi ve onaylanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirlecektir.


 

Strateji Analizi
 

 

 1. Mevcut durumun analiz edilmesi
 2. Gelecek durumun tanımlanması
 3. Risklerin değerlendirilmesi
 4. Değişim stratejisini tanımlamak

Strateji analizi işanalizi çalışmalarının başlangıç noktasını, varılmak istenen noktayı ve o noktaya nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgileri içerir.

Bu kapsamda mevcut durumun ve gelecekte olunmak istenen durumun analizi gereklidir, ardından varılmak istenen noktaya ulaşma alternatifleri tanımlanır. Alternatiflerin riskleri de gözönünde bulundurularak ilerleme biçimine karar verilir.

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden mevcut durum ve gelecek durum tanımlamaları yapılır. Değişim alternatifleri üzerinde tartışılır. Risk analizi yapılarak farklı yaklaşımlar değerlendirilir.

 


 

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı
 

 

 1. Gereksinimleri belirtme ve modelleme
 2. Gereksinimleri doğrulama
 3. Gereksinimleri onaylama
 4. Gereksinim mimarisini tanımlama
 5. Çözüm seçeneklerini tanımlama
 6. Potansiyel değeri analiz etme ve çözüm önerme

Ortaya çıkarma faaliyetleri sırasında keşfedilen gereksinimler, yapılandırılır ve değerlendirilir. İş ihtiyaçlarını karşılayan çözüm seçeneklerini belirlenir ve her bir çözüm seçeneği için potansiyel değeri tahimini gerçekleştirilir.

Vaka Serisi Uygulaması: Verilen vaka serisi üzerinden gereksinim analizi yapılır, çözüm alternatifleri ve bu alternatiflere ait potansiyel değer analizi gerçekleştirilir.


 

Çözüm Değerlendirmesi
 

 

Çözüm değerlendirme, işletme tarafından kullanılan bir çözümün performansını ve sunduğu değeri değerlendirmek ve değerin tam olarak gerçekleşmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını önermek için iş analistlerinin gerçekleştirdiği görevleri tanımlar. Çözüm değerlendirmesi aşağıdaki görevleri içerir:

 1. Çözüm performansını ölçme
 2. Performans ölçümlerini analiz etme
 3. Çözüm sınırlarını değerlendirme
 4. Kurumsal sınırları değerlendirme
 5. Çözüm değerini artırmak için eylem önerisi

Case Uygulaması:  Ders süresince örnek işletmeler üzerinden case çalışmaları yapılacaktır ve başarısız projeler üzerinden örneklendirmeler yapılacaktır.

 


 

Temel Yetkinlikler
 

 

Temel Yetkinlikler, iş analizi uygulamasını destekleyen davranışlar, özellikler, bilgiler ve kişisel niteliklerin bir tanımını sağlar. Bu yetkinlikler altı kategoride gruplanabilir:

 1. Analitik Düşünme ve Problem Çözme
 2. Davranışsal Özellikler
 3. İş bilgisi
 4. İletişim Becerileri
 5. Etkileşim Becerileri
 6. Araçlar ve Teknoloji

Grup Çalışması I : İş Analistinin temel yetkinlikleri üzerinden grup çalışması yapılacaktır. Çalışma sonrasında bilimsel veriler paylaşılacaktır. 

Grup Çalışması II :  İş analisti ile proje yöneticisi arasındaki farkın anlaşılması için grup çalışması yapılacaktır. 

 


 

Bakış Açıları

 

Bakış açıları, girişimin bağlamına özgü görevlere ve tekniklere odaklanma sağlamak için iş analizi çalışması içinde kullanılır. Çoğu girişimin bir veya daha fazla bakış açısına sahip olması muhtemeldir. BABOK içindeki bakış açıları:

 1. Agile(Çevik),
 2. İş Zekası,
 3. Bilgi Teknolojisi,
 4. İş Mimarisi,
 5. İş Süreç Yönetimi

Vaka Serisi Uygulaması : Uluslararası firmalardan iş analistliği vakaları paylaşılacaktır.


 

BABOK ® Teknikler ve Soru Çözümü
 

 

Teknikler, BABOK® Kılavuzunda atıfta bulunulan tekniklere üst düzey bir genel bakış sağlar. Teknikler, iş analistlerinin iş analizi görevlerini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerdir.

BABOK içeriğinde toplamda önerilen 50 teknik bulunmaktadır. Ders sürecinde, tekniklerin tamamı tanıtılmaktadır. 

Case Uygulaması : Tanıtımdan sonra katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilip uygulama örnekleriyle çalışılmaktadır.

Soru Çözümü : Eğitim süresince ortalama 30 Soru çözümü gerçekleştirilecektir.

 


 

Proje Sunumu ve Etkileşim
 

 

Eğitim boyunca işlenecek konuların uygulamalı analiz çalışması projesi için sunum otumu gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların etkileşimi ve çalışmaların verimi için oldukça önemli olan proje sunumunun, zorunlu haller dışında sınıf ortamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

SÜRE VE GÜNLER:

Programın Süresi: 7 hafta

Toplam Ders Saati: 60 saat

Program Günleri & Saatleri: 

Cumartesi 10:00 - 17:00 

Pazar : 10:00 - 13:00

VERİLECEK SERTİFİKA:

 • Programda katılımcılara proje sorumluluğu verilecektir, başarı sağlayan katılımcılar Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • Proje sorumluluğu almayan katılımcılar ise Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • %70 Devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Program Peşin Ücreti: ₺17.000 + KDV 

Kayıt ve daha fazla bilgi için:

Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır.

https://www.mindset.com.tr/is-analizi-uzmanligi-sertifika-programi-iiba