Mikro MBA Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

444 1 476


Koordinatör:

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Eğitim Başlangıç Tarihi: 

 • 22 Nisan 2024 - Hafta İçi
 • 20 Nisan 2024 - Hafta Sonu

Programın Amacı:

Mikro bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programının temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

Katılımcılara Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve "Yönetim Profesyonelleri" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin amacı katılımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Katılımcılar eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili doğru ve aradığı bilgiye ulaşabilecek, İşletme ile mikro ve makro çevresi arasındaki bağlantıları açıklayabilecek, bir işletmedeki temel fonksiyonlarını, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve stratejilerine etkisini değerlendirebilecek, işletme kararlarına yönelik analiz yapabilecek ve iş dünyasındaki güncel kavramları tanımlayabilecektir.

Kimler Katılabilir:

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı)  ‘Mikro MBA’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir. 

Dersler ve Konular:

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri
 • Organizasyonel Davranış
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Performans Ölçütleri
 • Kıyaslama (Bencmarking)
 • Rekabet Analizi
 • SWOT Analizi ve TOWS Analizi
 • İç ve Dış Çevre Faktörleri Karşılaştırmalı Analizi
 • Örgüt Performansını Etkileyen Faktörler
 • Kurum Kültürü
 • Kurum içi İletişim

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Güncel Türkiye Ekonomisi

 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Yatırımlar ve Büyüme Dünya Ekonomisi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Ülkelerin Ekonomik Büyüme Öngörüleri
 • Döviz Kurları ve Enflasyon
 • Yatırımlar ve Büyüme
 • İşsizlik

Maliyet Yönetimi Finansal Yönetim

 • Temel Muhasebe Kavramları
  • Maliyet Muhasebesi
  • Finansal Yönetim
  • Finansal Tablolar
  • Finansal Planlama
  • Bilanço Düzenleme
  • Günlük Satış Tutarı
  • Satışların Yüzdesi
  • Dönem Sonu Stok Bütçesi
  • Proforma Gelir Tablosu
 • Yatırım Bütçesi  
  • Finansman Politikası ve Sürdürülebilir Büyüme
  • Yatırım Bütçesi ve Finansman Politikası 

Ekonomi

 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar, Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’deki ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler
  • Makroekonomik Göstergeler ve Piyasalar
  • Döviz kuru ve Enflasyon
  • Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme
  • Emek Piyasası ve İşsizlik
  • Ödemeler Dengesi
  • Kamu Bütçesi ve Dengesi
  • Türkiye Ekonomisi
  • Dünya Ekonomisi
  • Avrupa Birliği
  • Güncel Ekonomik Gelişmeler

Stratejik Pazarlama

 • Stratejik Pazarlama
  • Rekabet ve Çevresel Analiz
  • Hedef Pazar ve Konumlandırma
  • Büyüme Stratejileri
  • Stratejik Marka Yönetimi
  • Kurumsal İmaj Yönetimi
  • Reklam ve Marka İletişimi
  • Sosyal Medya Pazarlaması
  • Miy Uygulamaları
  • Sorunlar ve Çözümleri
 • Satış Yönetimi
  • Perakende yönetimi
  • E- Pazarlama
  • Sosyal Medya ve Satış için Sosyal Medya Pazarlaması
  • Müşteri Davranışı
  • Satınalmada Karar Verme Mekanizmaları
  • CRM Satış Yönetimi
  • Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Veri Analizi ile Karar Alma

 • Temel Kavramlar
 • İşletmeler için Veri Analizi
 • Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistikler
 • Büyük Veri Karar Analizinin Temeller
 • Tek Kriterli Karar Problemlerinin Analizi
 • Olasılık Kavramlarının Karar Problemlerine Uygulanması
 • Çok Kriterli Karar Verme

Proje Yönetimi ve Süreç Yönetimi

 • Proje Yönetimi Tanımı ve Metodolojiler
  • Projelerde Başarısızlık Nedenleri
  • Proje Başarı Faktörleri
 • Proje Yönetiminin Organizasyonel Faydaları
  • Proje Yöneticisi Rolü ve Sorumluluk Alanları
  • Projelerde Paydaşlar
  • Proje Kısıt Üçgeni
  • Risk Yönetimi
  • Satınalma Yönetimi
Temel İş Hukuku, İşletme ve Borçlar Hukuku
 • Hukukta Temel Kavramlar: Yaptırım Türleri (Ceza ve Tazminat)
 • Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri ve Kavramları
 • Uyum (Compliance) ve Uyum Risklerinin Yönetilmesi 
 • Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukukundan Doğan Riskler ve Fırsatlar
  • Rakipler Arası Yatay Anlaşmalar (Karteller, Rekabete Duyarlı Bilgi Değişimi) 
  • Dikey Anlaşmalar (Tedarikçi ve Bayilerle Olan İlişkiler, Yeniden Satış Fiyatının Tespiti ve İnternet Satış Yasakları)
  • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
  • Rekabet Kurumunun Yetkileri ve Soruşturma Usulleri 
 • Sürdürülebilirliğin Hukuki Çerçevesi 
  • Yeşil Mutabakat ve Türk Şirketlerine Etkileri
  • Sınırda Karbon Düzenlemesi 
  • Tedarik Zinciri Uyumu 
  • Türk Hukukunda İklim Değişikliğine İlişkin Güncel Mevzuat ve Şirketlere Etkileri 

Yetenek Yönetimi ve Liderlik

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Firma Performansına Etkisi
  • Yetenek / Kariyer Yönetimi ve Geliştirme
  • Kariyer Yönetimi ve Bireysel Gelişim Planı
 • Liderlik Becerileri Geliştirme
  • Günümüzde Liderlik Kavramı
  • Kurum Kültürü
  • Yetenek Yönetiminin Önemi ve Etkileri
  • Koçluk-Mentorlük

Üretim Yönetimi

 • Yalın Üretim
 • Yalın İmalat Sistemleri
 • Yalın Kültür ve Yalın Felsefe
 • İsrafları Öngörmek
 • Değer Akış Haritalandırma ve Yönetimi
 • Yalın İç Lojistik
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Talep Tahmini
 • Üretim Planlama
 • Stok Yönetimi Kontrolü

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

 • Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Planlama ve Optimizasyon
 • Satınalma Yönetimi

Süre ve Günler:

Eğitim Kontenjanı: 25 kişi

Eğitim 96 saat ve 16 günde tamamlanacaktır.  Dersler hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri, 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve program (bir hafta ara tatil ile) 9 haftada tamamlanacaktır.

Eğitim Yeri : İTÜ Maçka Kampüsü

Öğretim Üyeleri:

 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. A. Banu Elmadağ Baş
 • Prof. Dr. Oktay Taş
 • Prof. Dr. Bülent Durmuşoğlu
 • Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar (Program Koordinatörü)
 • Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu
 • Doç. Dr. Mehmet Erçek
 • Doç. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Doç. Dr. Umut Asan
 • Y. Doç. Dr. Çiçek Ersoy Kekevi
 • Dr. H. Bülent Cerit

Program Peşin Ücreti: 29.200 TL + KDV

Kayıt ve daha fazla bilgi için:

Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır.

http://www.mindset.com.tr/mikro-mba-sertifika-programi