Uyum (Compliance) Yöneticiliği Sertifika Programı

Program Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy

* Program ile ilgili detaylı bilgi için program koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy ile iletişime geçebilirsiniz.

Program Başlangıcı:  20 Şubat 2021 (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

Ders Saatleri: Cumartesi – Pazar 10:00 – 13:00

Programın Amacı:

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı hareket edilmesi şirketler açısından ciddi para cezaları ve tazminat riskleri doğurmaktadır. Benzer şekilde şirket yönetici ve çalışanları bakımından para ve hatta hapis cezalarının yanı sıra iş akdinin feshi gibi sonuçlar söz konusu olabilmektedir. Çok daha önemlisi bu tür ihlaller, şirketler ve kişiler bakımından telafisi imkansız itibar kayıplarına yol açabilmektedir.

Bu nedenle günümüzde giderek artan sayıda şirket kapsamlı etik ve uyum programları yayımlamakta ve uygulamaktadır. Buna paralel olarak, bu alanda uzmanlaşmış yönetici ve çalışanlar şirketler tarafından istihdam edilmekte, hukuk büroları ve danışmanlık firmaları bünyesinde sadece uyum programları konusunda danışmanlık verecek birimler kurulmaktadır.

Dolayısıyla etik ve uyum programları hakkında bilgi sahibi olmak iş ortakları ile teması bulunan çalışanlar, karar verici konumundaki yöneticiler ve bu alanda danışmanlık hizmeti veren avukat ve müşavirler açısından son derece önemlidir. Bu sertifika programı ile, katılımcılara başarılı bir uyum çalışmasının nasıl yürütülebileceğine dair teori ve uygulamadan hareketle bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:

Sertifika programı uyum ve etik alanında çalışmak isteyen avukat, hukuk müşaviri, stajyer ve öğrencilere, halihazırda bu alanda çalışan ama bilgilerini artırmak veya güncellemek isteyen profesyonellere, iş ortakları ile teması bulunan çalışanlara ve karar verici konumundaki yöneticilere yöneliktir.

Dersler ve Konular:

 • Kurumsal Yönetim, Yönetici Sorumluluğu ve Sürdürülebilirlik
 • Yeşil Mutabakat, Çevre ve Uyum
 • İş Hukuku ve Uyum 
 • İş Ortakları ve Uyum: Hediye Politikası, Yolsuzlukla Mücadele, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Uluslararası Yaptırımlar 
 • Rekabet Hukuku ve Uyum Programları
 • Ticari Sırların Korunması, Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları 
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Uyum 
 • Bilgi Güvenliği 
 • Şirket İçi İhbar Mekanizmaları ve İç Denetim
 • Beyaz Yaka Suçları: Etkin Mücadele ve Soruşturma Yöntemleri
 • Sektörel Uyum Politikaları (E-Ticaret, Bankacılık ve Finans, Telekomünikasyon, İlaç)
 • Bütünsel Uyum Yönetimi: Rüşvetle Mücadele, Rekabet Hukuku ve Veri Koruma Sahalarında Bütünsel Önleyici Tedbirler ve Denetim

Süre ve Günler:

Toplam süre: 6 hafta 

Toplam ders saati: 37 saat

Ders günleri: Cumartesi, Pazar

Sertifika:

Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara üniversite tarafından onaylanan sertifika verilecektir. 

Program Ücreti: 3,000 TL (KDV Dahil)

Online Kayıt