lean_banner

Yalın Üretim ve Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

Gülay Bayraktar

(0216) 340 7228

(0541) 681 07 05

celldanismanlik@celldanismanlik.com.tr 

Koordinatör:
Prof. Dr. Emre ÇEVİKCAN

Program Süresi ve Tarih Aralığı: 

Süre : 6 hafta (72 saat)

Program Başlama Tarihi: 21 Eylül 2024 

 • Dersler hafta sonu yapılacaktır. 
 • İlerleyen dönemlerde örgün eğitime katılma imkanı tanınmaktadır.

Program Ücreti: 21.000 TL + %20 KDV

Programın Amacı:

Dünya çapında bir üretici olmak için, geleneksel üretim sistemlerinin yalın üretim sistemlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu da mevcut üretim sistemine özgü doğru tasarımlar gerektirmekte, aynı zamanda bu tasarımların doğru bir şekilde uygulamaya alınmasına ve doğru işletilmesine ihtiyaç göstermektedir. Programın temel amacı, üretim sistemleri içinde sistemli bir şekilde israfları yok ederek müşteriye hızlı tepki verme teorisinin uygulamadan örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır.


 

Eğitim hakkında bilgi edinmeyi ve/veya size ulaşmamızı isterseniz aşağıdaki formu gönderebilirsiniz.

Daha hızlı iletişim için eMail adresinizi girebilirsiniz.
Daha hızlı iletişim için telefon bilgilerinizi girebilirsiniz.

Programın Kazandırdığı Yetkinlikler

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar;

 • Sistemlere yönelik bütünsel olarak bakabilecek,
 • İsrafları görmeyi öğrenecek,
 • İsraf yok etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Yalın araçları etkin bir şekilde uygulayabilecek,
 • Sürekli iyileştirme kültürü edinecek,
 • Verim arttırıcı çalışmalara etkin katılım gösterebileceklerdir.

Program Başvuru Koşulları

Ön lisans mezunu olmak veya lisans öğrencisi/mezunu olmak

Programda Kullanılacak Eğitim Materyalleri

Eğitim esnasında uygulama örneklerini içeren videolar ve diğer görsellere yer verilecek olup, Yalın Üretim teknikleri Yalın Oyun oynatılarak simüle edilecektir.

Programda Ders Verecek Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. M. Bülent Durmuşoğlu (Program Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Ufuk Cebeci
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan

Ayrıca programa değişik üst düzey firmalarda görev yapan üç yalın üretim uzmanı ve bir yalın üretim danışmanı uygulama odaklı katkı sağlayacaktır.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde tüm eğitimler için ortak bir sınav yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için bu sınavdan başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 60 not alması gerekmektedir. Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.”

İçerik

1.      Modül

Yalın Üretim ve Yönetime Giriş, İsraf Bulma ve Yok Etme       

 • İsrafları Görmeyi Öğrenmek
 • Yalın İlkeler ve Yalın Kültür
 • Yalın Düşünce ve Yalın Dönüşüm
 • 3 Tehlikeli M: Muda, Mura, Muri
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme) Sistematiği
 • Yalın Kurum Yol Haritası

2.      Modül 

5S, Görsel İşyeri ve Kalite Sistemleri  Düzen

 • Temizlik ve Çalışma Disiplini
 • Görsel Kontrol
 • Görsel Yönetim
 • Görsel Kalite Yönetimi ve Poka Yoke 

3.      Modül 

Hücresel Üretim        

 • İmalat Sistemlerinin Ölçülebilir Parametreleri
 • İmalat Hücreleri Tasarımı
 • Standart İş
 • Ofis Hücreleri Tasarımı
 • Hücrelerde Performans Ölçümü
 • Uygulamadan Örnekler

4.      Modül 

Yalın Montaj Sistemleri Tasarımı  

 • Montaj Hattı Dengeleme ve Yamazumi Şemaları
 • Montaj Hatlarında Karma Model Sıralama
 • Montaj Sistemlerinde Hat Besleme
 • Ergonomik Hat Tasarımı
 • Montaj Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar

5.      Modül 

Yalın İç Lojistik Malzeme Akış İlkeleri

 • İç Lojistik Sistemleri
 • İç Lojistik Araçları
 • Depoda İsrafların Azaltılması
 • Uygulamadan Örnekler

6.      Modül 

Hazırlık Süresi Analizi ve Düşürülmesi     

 • Hazırlık İşlerinin Analizi
 • SMED Sistematiği
 • Sıraya Bağımlı Hazırlık Sürelerinin Analizi
 • SMED İçin Otomasyon Uygulamaları
 • Uygulamalardan Örnekler                       

7.      Modül 

Toplam Üretken Bakım       Otonom Bakım

 • Planlı Bakım: Periyodik ve Kestirimci Bakım
 • Bakım için Tasarım
 • Bakım Performans Yönetimi
 • Uygulamalardan Örnekler

8.      Modül 

Üretim Düzgünleştirme ile İtme/Çekme ve Kanban Sistemi

 • Üretim Düzgünleştirme-Heijunka
 • İtme ve Çekme Sistemleri
 • Kanban Bilgi Akış Sistemine Giriş 
 • Kanban Çeşitleri
 • Kanban Sayılarının Hesaplanması
 • Yalın Oyun

9.      Modül 

Değer Akış Yönetimi

 • Değer Akış Haritalandırma ve Değer Akış Yönetimi
 • Mevcut Durum Haritalandırma
 • Gelecek Durum Haritalandırma
 • Uygulamadan Örnekler
 • Sınıfta Uygulama 

10.  Modül 

Endüstriyel Ergonomi         

 • Ergonominin Tanımı ve Tarihçesi
 • Endüstriyel Ergonomiye Giriş
 • Kas ve İskelet Hastalıkları
 • Yük Taşımada Temel İlkeler
 • El ile Çalışma ve Boyun Pozisyonları
 • Bilgisayar ve Sandalye Eksersizleri 

11.  Modül 

Üretim Sistemlerinde Yalın Yayılım          

 • Asakai Yönetim Sistemi: QCDSM ve Üretim Kontrolü
 • İşlerin Standartlaştırılması
 • A3 Raporlama
 • Uygulamalardan Örnekler 

12.  Modül 

Tedarikçilerle Bütünleşme ve Yalın Üretim Endüstri Uygulamaları

 • Tedarikçilerle Çekme (Kanban) Sistemi                   
 • Tedarikçi Deponun Tasarımı
 • Yalın Satınalma
 • Tedarikçi Seçimi
 • Yalın Üretim Endüstri Uygulamaları

13. Modül 

Toyota Tarzı Yalın Liderlik ve Ekip Yönetimi     

 • Toyota Tarzı Etkin Liderlik ve Öz Farkındalık
 • Şirket Kültürünü Güçlendirmede Liderlerin Rolü
 • Mendomi Tarzı Yaklaşım
 • Gemba' da Liderlerin Üretim Üzerindeki Rolleri

14.  Modül 

Hoshin Kanri            

 • Hoshin Kanri ve Stratejilerin Yayılımı
 • Kalite Evi
 • Perakende Sektöründe Hoshin Kanri Uygulaması
 • Ürün Geliştirme Süreçleri

 

YalinUretimveYonetimUzmanligi