Otonom Bakım Eğitimi

Program Başlama Tarihi: 24 Aralık 2023  - 10:00 - 16:00

İsteyenler uzaktan katılabilirler.

SÜRE: 1 gün

Eğitim Ücreti: 1,750₺ + KDV (%10)

Otonom Bakım, makine-ekipmanı kullanan operatörlerin kendi sorumluluk alanlarındaki makina ve teçhizatlarının kontrol, yağlama, temizleme gibi bazı bakım işlemlerini üstlenmesi ile başlayan ve zaman içinde Otonom Bakıma ulaşmasını içeren uygulamalar bütünüdür.

Otonom bakım eğitiminin amacı, operatörlerin ekipmanlarını kendi kendilerine bakımını yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

İÇERİK

OTONOM BAKIM - Nedir ve Değildir

OTONOM BAKIM, bir kültür değişikliğini destekler.

OTONOM BAKIM faaliyetleri, ekipman verimliliğini artırır ve operatör becerilerini geliştirir.

Kazalar, güvensiz koşullar tehlikeli davranışlarla birleştiğinde meydana gelir.

OTONOM BAKIM 

Otonom Bakım Programlarının Özellikleri

OTONOM BAKIM'ın hedefleri

Doğal ve Zorunlu Bozulma

Operatörler için Dört Ekipman İlgili Beceri

Otonom bakım yaklaşımı

Otonom bakım'ın kapsamı

Otonom Bakımı Dışındaki Faaliyetler

Otonom Bakım Ekibi Faaliyetleri için 3 Temel Araç

Faaliyet Panoları

Ekip Toplantıları

Tek Nokta Dersleri

Otonom Bakımın Yedi Adımını Uygulamak

Adım 1 - Temizleme ve İnceleme

Adım 2 - Sorun Kaynaklarını ve Erişilemeyen Alanları Ortadan Kaldırın

Adım 3 - Temizleme ve Yağlama Standartlarının Hazırlanması

Adım 4 – Genel Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Adım 5 – Otonom Denetimler Gerçekleştirin

Adım 6 - Görsel İşyeri Yönetimi Yoluyla Standartlaştırın

Adım 7 – Otonom Ekipman Yönetimini Uygulayın

Otonom Bakım ve Güvenlik

Otonom Bakım için Temel Uygulama Noktaları

Yönetimin Rolü

Otonom Bakım Performansının Ölçülmesi ve Denetlenmesi

Otonom Bakım için Performans Metrikleri

Denetimlerin Üç Önemli Nedeni

Kimler Katılmalı: 

Otonom bakım eğitimi, ekipman verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için operatörlerin ekipmanlarını kendi kendilerine bakımını yapabilmeleri için eğitildikleri bir programdır. Bu eğitime, aşağıdakiler dahil olmak üzere, ekipmanla düzenli olarak etkileşime giren herkes katılmalıdır:

 • Üretim operatörleri: Ekipmanla en çok etkileşime giren kişilerdir ve ekipmanın durumunu yakından gözlemleme ve küçük sorunları tespit etme konusunda en iyi konumdadırlar.
 • Bakım teknisyenleri: Ekipmanın bakımını ve onarımını yapmaktan sorumlu kişilerdir. Otonom bakım eğitimi, operatörlerin bakım teknisyenlerine ihtiyaç duymadan küçük sorunları kendi başlarına çözmelerini sağlayarak onların iş yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.
 • İşletme yöneticileri: Otonom bakım, üretim verimliliğini ve üretkenliğini artırmanın etkili bir yoludur. İşletme yöneticileri, otonom bakım programlarının başarılı bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak için eğitime katılabilirler.

Bakım Yönetimi Eğitimi

Program Başlama Tarihi: 13 Ocak 2024  - 10:00 - 16:00

İsteyenler uzaktan katılabilirler.

SÜRE: 1 gün

Eğitim Ücreti: 1,750₺ + KDV (%10)

AMAÇ:

İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan (arızî) duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli kayıplara neden olmaktadır. Sıfır duruş ve kayıp ideali doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri bulunmaktadır. Eğitimde bu konulara yönelik ilke ve yöntemler açıklanmaktadır.

HEDEF KİTLE:

Üretim ve Bakım-Onarım Bölümü yöneticileri, çalışanları, mühendisler ve ara teknik elemanlar (bakım işçileri dışında)

İÇERİK

 1. Bakım-Onarım Sistemlerinin Yönetimi
  • Üretim Sisteminde Bakımın Yeri
  • Temel Kavramlar
 2. Bakım-Onarım Politikası
  • Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi
  • Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
  • Plânlı Bakım Uygulamalarının Analizi
  • Makina Duruşlarının Analizi
  • Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
  • Bakım Aralıklarının Analizi
  • Yedek Parça Tedârik Sisteminin Analizi
  • Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
  • Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
  • Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  • Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi
 3. Plânlı Bakım
  • Plânlı Bakım Kavramı
  • Küvet Eğrisi
  • Bakım Mâliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi
  • En Uygun Bakım Plânının Seçimi
  • Plânlı Bakım Sistemi
  • Kestirimci Bakımın Aşamaları
  • Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem
  • Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı
 4. Üretken Bakım
  • Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi
  • Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar
  • İşgücünden Kaynaklanan Hatalar
  • Malzemeden Kaynaklanan Hatalar 
 5. 5S ve Görsel Fabrika

Eğitmenler:

Doç. Dr. Murat BASKAK 

Prof. Dr. Ufuk CEBECİ