EN ISO 14064-1-2-3 Standartları Kapsamında Doğrulama Yapan Doğrulayıcıların Eğitimi ve Belgelendirilmesi

Program Başlama Tarihi: 20 Şubat 2023 - 09:00 - 16:00

Eğitim Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Eğitim yüz yüze gerçekleştirilecektir.  

SÜRE: 40 saattir (5 gün)

Eğitim Hakkında Bilgi İçin:

ARDES Araştırma Teknoloji ve Teknik Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş

E-posta: hilalozdemir@ardestek.com 

Cep Tel: +90 (545) 149 73 11

Tel: +90 (212) 276 7666   Dahili: 1130

Amaç:

ISO 14066 sera gazları - sera gazlarını geçerli kılma takımları ve doğrulama takımları için yetkinlik gerekleri standardı kapsamında, ISO 14064 serisi standartların doğrulanmasında, doğrulama takımlarında görev alacak doğrulayıcı eğitimidir. 

Bu belgelendirme programı sonunda, sertifika almaya hak kazanan adaylar;

1- ISO 14064 serisi standartları esas alarak, hesaplamalar yapan kuruluşlarda çalışabilirler veya,

2- ISO 14064 serisi standartları esas alarak, uluslararası doğrulama yapan kuruluşunun belirlediği şartlara göre stajını tamamladıktan sonra, doğrulayıcı ekip üyesi olarak görev yapabilirler.

Katılımcılarda Aranan Şartlar:

Çevre mühendisliği, Kimya mühendisliği, Maden mühendisliği, Makine mühendisliği, Elektrik mühendisliği dâhil olmak üzere tüm mühendislik fakültesi mezunları veya ilgili Fen Fakültesine bağlı bölümlerden lisans derecesine sahip mezunlar.

Katılımcılardan İstenen Evraklar: 

  • Eğitim Başvuru Formu ve Sınav Başvuru Formu
  • Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont 
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi 
  • Diploma fotokopisi  

Eğitim Ücreti: 7,000 TL + KDV

Eğitime katılım sağlayacakların, 10 Şubat 2023 17:00’a kadar kesin kayıt işlemini yapması gerekir. Kesin kayıt işlemi için kontenjan bilgisi alındıktan sonra eğitim ücretinin duyurulan banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Katılımın iptal edilmesi durumunda eğitim ücreti iade edilmez. Eğitimin İTÜ SEM tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıya ücret iadesi yapılacaktır.

NOT 1) Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında görev alan Doğrulayıcı veya Baş Doğrulayıcılara yönelik gereklilikler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, ilgili tebliğler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanmış kılavuzlarda tarif edilmektedir. 

Bu belgelendirme programı ISO 14066 Sera Gazları-Sera Gazlarını geçerli kılma takımları ve doğrulama takımları için yetkinlik gerekleri uluslararası standardına göre hazırlanmıştır. Yönetmelik şartları esas alınarak hazırlanmamıştır. Eğitim sonunda sertifika alanlar eğitimin amacı kısmında belirtilen çalışma alanlarında çalışabilirler.