TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Atölyesi

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Tarihi: 20 Eylül 2019

Eğitim Ücreti: 750 TL (KDV Dahil) KOSGEB üyesi firmalar önceden başvurmaları halinde eğitim bedelinin % 60’ını alabilmektedir.

Ar-ge Merkezi, Tasarım Merkezi olan ve Teknoparklarda yer alan firmalar eğitim bedelinin % 100’ünü vergiden düşebilmektedir.


İçerik

Ar-Ge Projesi Nedir?

  • 1501, 1507, 1512, TEYDEB 2.0 Başvurularının özellikleri
    • proje destek süreleri ve sağlanan desteğin oranları
  • PRODİS üzerinden yeni proje tanımlanması
  • Ön kayıt

TÜBİTAK TEYDEB 1507 ve 1501 Verileri

A.3- Proje Özeti

A.4- Proje Kısa Tanıtımı

B.1. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)

B.2. Projenin Yenilikçi Yönleri

B.3. Projenin Teknoloji Düzeyi

C.1. İş Planı

C.2. Proje Yönetimi ve Organizasyonu

C.3. Kuruluş Altyapısı

C.4. Risk ve Finansman Yönetimi

D.1 Ekonomik Öngörüler

D.2. Ulusal Kazanımlar

E.1. Personel Giderleri (M011)

E.2. Seyahat Giderleri (M012)

E.3. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları (M013)

E.4. Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (M014)

E.5. Hizmet Alımları (M015)

E.6. Malzeme Alımları (M016)

E.7. Dönemsel Giderler Tablosu (M030)

F. Ekler

Fizibilite Raporu

Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri

Hakem Ziyaretlerinde

Proje Kabulü Sonrası Yürütme Süreci

Projelerde Kapanış ve Yapılması Gerekenler

Atölye Çalışması

  • Örnek Projelerin TEYDEB Komite Üyesi/TEYDEB Hakemleri Akademisyenler tarafından değerlendirilmesi
Saat: 10.00-17.00

Ücret: 750 TL. (KDV Dâhil) KOSGEB üyesi firmalar önceden başvurmaları halinde eğitim bedelinin % 60’ını alabilmektedir.

Ar-ge Merkezi, Tasarım Merkezi olan ve Teknoparklarda yer alan firmalar eğitim bedelinin % 100’ünü vergiden düşebilmektedir.

Kayıt için...