"Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarının düzenlenmesine dair protokol 17.12.2018 tarihinde imzalanmıştır.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ

Bina akustiği uzmanları

MADDE 5 –(1) Bina akustiği uzmanları, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek ilgili tüm sertifika eğitim programlarına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Yönetmelik kapsamında bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini yaparak rapor düzenleyebilirler.

(2) Akustik proje hazırlayabilmek için programları ekte verilen D1 sertifikasına; bina akustik ölçümleri yaparak rapor düzenleyebilmek için ise ilaveten D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur. 

Tebliğ uyarınca sertifika programlarına katılabilecek meslek grupları aşağıda belirtilmiştir:

(3) Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler. 

(5) Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. 

(6) Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. 

(7) Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz. 

D1 - Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

D2 - Bina Akustiği Ölçümleri Sertifika Programı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarının düzenlenmesine dair protokol 17.12.2018tarihinde imzalanmıştır.

D1 Eğitim sertifikası:

 1. Dönem - 11 Mart- 23 Mart 2019
 2. Dönem - 08 Nisan - 12 Nisan, 15 Nisan - 18 Nisan
 3. Dönem - 21 Haziran - 13 Temmuz 2019
 4. Dönem - 16 Eylül - 27 Eylül 2019
 5. Dönem - 04 Ekim - 20 Ekim 2019
 6. Dönem - 11 Kasım - 22 Kasım 2019
 7. Dönem - 22 Kasım - 15 Aralık 2019

Eğitim programı  

21 Haziran 2019 Cuma 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
22 Haziran Cumartesi 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat

23 Haziran SEÇİM NEDENİYLE DERS YAPILMAYACAK

28 Haziran Cuma 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
29 Haziran Cumartesi 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
30 Haziran Pazar 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
5 Temmuz Cuma 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
6 Temmuz Cumartesi 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
7 Temmuz Pazar 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
12 Temmuz Cuma 09.00-13.00 14.00-18.00 8 Saat
Toplam 72 saat
13 Temmuz Cumartesi SINAV

 

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaD1 Sertifika Eğitim Programıtarihleri

16-27 Eylül 2019-

 

Hafta içinde 9 gün ders (09.00-18.00, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 27 Eylülde sınav

4 Ekim -20 Ekim 2019

Hafta içi ve hafta sonunda 3 gün ders (09.00-18.00, Cuma, Cumartesi, Pazar), 20 Ekim sınav

11-22 Kasım 2019

Hafta içinde 9 gün ders (09.00-18.00, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 22 Kasımda sınav

22 Kasım-15 Aralık 2019

Hafta içi ve hafta sonunda 3 gün ders (09.00-18.00, Cuma, Cumartesi, Pazar), 15 Aralıkta sınav

​​

Ders saatleri: 09.00-18.00

Ücret:

Madde 5 (3.fıkra)

Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

Ders notu verilecektir. Devam mecburiyeti vardır.

4200 TL +%8KDV

Madde 5 (4. Fıkra)

3. Fıkrada belirtilenlerindışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

1700 TL +%8KDV

Madde 5(5. Fıkra)

Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

1700 TL +%8KDV

Madde 5 (6. Fıkra)

Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. D 1 sertifikasını almak için; ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

1700 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri ) Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

3900 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri) ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

3500 TL +%8KDV


Not:

Yukarıda devam muafiyeti tanımlanan kişiler eğitim sonunda girecekleri sınavda tüm konulardan sorumladır.

Sadece ders notu alıp sınava girecek olanlar (1700 TL + %8 KDV ödeyecek grupta olanlar kişiler), istedikleri taktirde; eğitime devam edip, eğitim sonunda sınava girebilirler. Bu koşulda ödenmesi gereken miktar 4200 TL + %8 KDV dir.

Eğitim ücretleri üzerinden, İTÜ Mezunlarına ve daha önce Gürültü Yönetimi Sertifikasını İTÜSEM'den almış olan kişilere %10 indirim sağlanacaktır. Katılımcılar ödeyecekleri ücret miktarı için İTÜSEM ile irtibata geçmelidirler. Ayrıca indirime konu olan belgenin (Diploma, sertifika, katılım belgesi vb.) kayıt sırasında matbu olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci yemekhanesinde 12 TL karşılığında öğle yemeği yiyebilirsiniz.

Katılımın yetersiz olması durumunda 3 gün önceden bildirilerek yeni bir tarih belirtilecek, arzu edilirse geri ödeme yapılabilecektir.

Ekler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Fotoğraf 2 adet
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge (Odaya kayıt olma mecburiyeti yoktur!)
 5. Çalışıyorsa çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair belge
 6. Yüksek Lisans/ Doktora Diploması fotokopisi (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 7. Akustik alanında görülen derslere ait başarı durumunu gösteren transkript (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 8. Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)
 9. Eğitim ücreti ödeme dekontu

Yukarıda istenen belgelerin bir kopyası ıslak imzalı olarak İTÜ SEM’ teslim edilmelidir.

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

Bina Akustiği Uzmanı Başvuru Belgeleri:


 Belgenin Niteliği

 İlgili Olduğu Madde
 Başvuru Dilekçesi  Tüm başvuranlar
 Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi  Tüm başvuranlar
 Yüksek Lisans/Doktora Diploması, Transkript  5(4), 5(5)
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 4. ve 5. fıkralarının özelliğini gösterenler)
 Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları
5(7) 
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 7. fıkrası özelliğini gösterenler)
 SGK Kaydı, Hizmet Belgesi  5(6)
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 6. fıkrası özelliğini gösterenler)
 

 

Koordinatör:

Prof. Dr. Sevtap Yılmaz (Koordinatör)

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Sevtap Yılmaz (İTÜ Mimarlık Fakültesi)
 • Prof. Dr. Haluk Erol (İTÜ Makina Fakültesi)

akustik_sertifika_ornek 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ