"Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarının düzenlenmesine dair protokol 17.12.2018 tarihinde imzalanmıştır.

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ

Bina akustiği uzmanları

MADDE 5 –(1) Bina akustiği uzmanları, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek ilgili tüm sertifika eğitim programlarına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Yönetmelik kapsamında bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini yaparak rapor düzenleyebilirler.

(2) Akustik proje hazırlayabilmek için programları ekte verilen D1 sertifikasına; bina akustik ölçümleri yaparak rapor düzenleyebilmek için ise ilaveten D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur. 

Tebliğ uyarınca sertifika programlarına katılabilecek meslek grupları aşağıda belirtilmiştir:

(3) Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler. 

(5) Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. 

(6) Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. 

(7) Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz. 

D1 - Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

D2 - Bina Akustiği Ölçümleri Sertifika Programı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarının düzenlenmesine dair protokol 17.12.2018tarihinde imzalanmıştır.

D1 Eğitim sertifikası:

 • Dönem Tarihleri: 05 - 16 Eylül 2022

Eğitim programı  

05 Eylül        Pazartesi    09.00-18.00
06 Eylül        Salı        09.00-18.00
07 Eylül        Çarşamba    09.00-18.00
08 Eylül        Perşembe    09.00-18.00
09 Eylül        Cuma        09.00-18.00
12 Eylül        Pazartesi    09.00-18.00
13 Eylül        Salı        09.00-18.00
14 Eylül        Çarşamba    09.00-18.00
15 Eylül        Perşembe    09.00-18.00
16 Eylül        Cuma (SINAV)    10.00-13.00

Ders saatleri: 09.00-18.00

Ücret:

Madde 5 (3.fıkra)

Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

Ders notu verilecektir. Devam mecburiyeti vardır.

6000 TL +%8KDV

Madde 5 (4. Fıkra)

3. Fıkrada belirtilenlerindışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5(5. Fıkra)

Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

Ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5 (6. Fıkra)

Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler. D 1 sertifikasını almak için; ders notu verilecektir, sadece sınava gireceklerdir.

2450 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri ) Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

5600 TL +%8KDV

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların (yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri) ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

5000 TL +%8KDV


Not:

Yukarıda devam muafiyeti tanımlanan kişiler eğitim sonunda girecekleri sınavda tüm konulardan sorumladır.

Sadece ders notu alıp sınava girecek olanlar (2450 TL + %8 KDV ödeyecek grupta olanlar kişiler), istedikleri taktirde; eğitime devam edip, eğitim sonunda sınava girebilirler. Bu koşulda ödenmesi gereken miktar 6000 TL + %8 KDV dir.

Katılımın yetersiz olması durumunda 3 gün önceden bildirilerek yeni bir tarih belirtilecek, arzu edilirse geri ödeme yapılabilecektir.

Ekler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Fotoğraf 2 adet
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge (Odaya kayıt olma mecburiyeti yoktur!)
 5. Çalışıyorsa çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair belge
 6. Yüksek Lisans/ Doktora Diploması fotokopisi (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 7. Akustik alanında görülen derslere ait başarı durumunu gösteren transkript (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
 8. Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)
 9. Eğitim ücreti ödeme dekontu

Yukarıda istenen belgelerin bir kopyası ıslak imzalı olarak İTÜ SEM’ teslim edilmelidir.

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

Bina Akustiği Uzmanı Başvuru Belgeleri:


 Belgenin Niteliği

 İlgili Olduğu Madde
 Başvuru Dilekçesi  Tüm başvuranlar
 Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi  Tüm başvuranlar
 Yüksek Lisans/Doktora Diploması, Transkript  5(4), 5(5)
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 4. ve 5. fıkralarının özelliğini gösterenler)
 Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları
5(7) 
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 7. fıkrası özelliğini gösterenler)
 SGK Kaydı, Hizmet Belgesi  5(6)
(Yukarıda verilen 5. Maddenin 6. fıkrası özelliğini gösterenler)
 

 

Koordinatör:

Öğr.Gör.Dr. Tarık Serhat Bozkurt (Koordinatör)

Eğitmenler:

 • Öğr. Gör. Dr. Tarık Serhat Bozkurt
 • Araş. Gör. Dr. Sinem Öztürk

akustik_sertifika_ornek 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ