Stratejik Tasarım ve Yönetim Programı

Program hakkında detaylı bilgi için:
https://turkiyetasarimvakfi.org/tr/calismalar/15-stratejik-tasarim-ve-yonetim-programi 

Program tarihi: 
28 Ocak 2023

Son kayıt tarihi:
16 Ocak 2023

Dersler, hibrit eğitim olarak gerçekleşecektir.
*Yüz yüze yapılacak dersler İ.T.Ü. Taşkışla Yerleşkesi ve Türkiye Tasarım Vakfı’nda gerçekleşecektir.

Programın Amacı

Programın amacı tasarımcılara işletme ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu konuların iş dünyasında nasıl uygulandığı ve tasarımın farklı seviyelerdeki işlevi ve görünürlüğü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  Programda, inovasyon, strateji geliştirme gibi çok boyutlu konu ve süreçler içinde yer alabilecek, multidisipliner yaklaşımla çalışacak, güncel problemlerin çözümlerini sorgulayan, eleştirel düşünme kabiliyetine sahip, işbirliği ve süreç yönetimini üstlenebilecek profesyoneller için gerekli bakış açısı ve yetkinliklerin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler

Programa katılım koşulu Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar Fakültelerinin tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda proje teslimi yapıp başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi “Tasarım Stratejisi ve Yönetimi” uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarı koşulunu sağlamayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

Program İçeriği

Mikro Design MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım ve İşletme Yüksek Lisans programının bazı öne çıkan derslerini ve iş dünyasından öne çıkan kişilerin tecrübeye dayanan uzmanlıklarını içeren dersleri kapsamaktadır.

Katılımcılara Tasarım Yönetimi, Finans Yönetimi, Bütünleşik İletişim Tasarımı, İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünce gibi stratejik tasarımın temel alanlarına yönelik yetileri kazandıran dersler ve tasarım yönetimi profesyonelleriyle buluşmaları sağlayarak bilgi ve deneyim aktarımını da sağlayan seminerler sunulmaktadır.

Eğitmenler:

Eğitmenler

Program Takvimi:

WhatsApp Image 2022-12-08 at 12.06.05

Program ücreti 12.500 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Başvuru ve program hakkındaki sorularınız için microdesignmba@turkiyetasarimvakfi.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.