Sürdürülebilirlik Yöneticiliği Sertifika Programı

Eğitim Kayıt

İTÜ Akademik Koordinatör: Prof. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ
İletişim İçin: (532) 4006334
E-posta: camgozakdag@itu.edu.tr 

Program Başlangıcı:

 • 13. Dönem: 27 Nisan 2024 (Hafta sonu –çevrimiçi eğitim)
 • 14. Dönem: 01 Haziran 2024 (Hafta sonu –çevrimiçi eğitim)
 • 15. Dönem: 20 Temmuz 2024 (Hafta sonu –çevrimiçi eğitim)

 • *Örgün eğitim talebi gelir ve minimum sınıf sayısı tutarsa örgün eğitim de verilebilir.
  *Firmalar özelinde kapalı program eğitimleri de verilmektedir.
   

  Katılımcı Profili:

  • Sürdürülebilirlik yöneticiliği ile ilgisi veya sorumluluğu olan kişiler
  • Sürdürülebilirlik Yönetimi alanında kariyerini geliştirmek isteyenler
  • Kamu kurum çalışanları,
  • Yerel yönetim çalışanları,
  • Sanayi ve hizmet sektörü çalışanları,
  • Özel sektör çalışanları,
  • Üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri
  • Firmalara özel kapalı paket eğitimleri de verilmektedir

  Programın Amacı:

  Bu program, gelecekte dünyanın nasıl evrimleşeceğini, sistemlerin nasıl geliştireceğini, uygulama
  yöntemlerini ve özellikle yöneticiliği vurgulamaktadır. Bu eğitim sonunda profesyonellerin
  sürdürülebilirlik hedeflerini sistemlerine nasıl entegre edeceklerini öğrenmeleri için tasarlanan bir
  uzmanlık sertifikalı eğitimidir. Eski zihniyetin yeni oluşumu yönetemeyeceği gerçeği de şirketleri yeni
  bir arayışa yönlendirdi: Sürdürülebilirlik yöneticiliği!

  Programın Öğretim Üyeleri:

  • Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ
  • Prof. Dr. Selim Zaim
  • Doç. Dr. Deniz Tunçalp
  • Doç. Dr. Nihan Yıldırım
  • Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı
  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Göncü
  • Dr. Öğretim Üyesi Çiçek Ersoy
  • Araş. Gör. Zehra Atik

  Dersler ve Konular:

  Modül 1: Kalite Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Tanımı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  • Kalite yönetimi felsefesi ve yöntemleri
  • Sürdürülebilirlik Nedir?
  • Sürdürülebilirlik: Adım Adım Kılavuz (17 SKH)
  • Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinde son durum

  Modül 2: Sanayi için Stratejiler ve Fırsatlar

  • Stratejik yönetim süreci
  • Stratejik durum analizi
  • Sürdürülebilirlik Yönetim Süreci ve Stratejik Önceliklerin Eşleştirilmesi
  • Sürdürülebilirlikte Raporlama

  Modül 3: Sürdürülebilirlikte çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerin ölçümlemesi

  • Sürdürülebilirliğin ölçülmesi
  • Yaşam dönemi maliyet analizi ve sürdürülebilirlik

  Modül 4: Sürdürülebilirliğin Yönetişimi ve İzleme

  • Sürdürülebilirlikte yönetişim
  • Sürdürülebilirlikte İzleme ve Uygulamaları

  Modül 5: Dijital Dönüşüm: Teknolojiler ve Uygulamalar

  • Dijital dönüşümün temel kavram ve kapsamı
  • Dijital Dönüşümün etki alanları
  • Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi
  • Dijital dönüşüm ve döngüsel ekonomi

  Modül 6: Sistematik İnovasyon ve Teknoloji

  • İnovasyon ve türleri nedir?
  • Yenilikçilik Yaklaşımları
  • Yenilik Yaratma Süreci
  • Sürdürülebilirlikte Sistematik İnovasyon ve teknoloji

  Modül 7: Sürdürülebilirlikte Finans Yönetimi

  • Sürdürülebilir finans tanımı
  • ESG finansmanı ve uygulaması
  • Yeşil Finans kavramları ve uygulamaları

  Modül 8: Sürdürülebilirliği belirlemek için yöntem ve sistemlerin farklı bileşenlerinden metrikleri ve
  değerlendirmeyi keşfetmek –Tedarik Zinciri Yönetimi, Yalın Üretim ve Yönetim

  • Yöntem ve sistemlerin farklı metrikleri ve değerlendirme yöntemleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Yalın Üretim ve Yönetim

  Modül 9: Döngüsel Ekonomi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler

  • Sınırda karbon düzenleme mekanizması
  • Döngüsel ekonomi eylem planı ve sektörel etkileri
  • Sektörel yeşil dönüşüm patikaları

  Modül 10: Sürdürülebilirlik Yöneticiliğinde Süreç Tasarım, Etki ve Çözümleri; Değer Akış Diyagramı ile bileşenler arasındaki etkileşimlerin haritasını çıkarmak

  •  Sürdürülebilirlikte süreç tasarımı
  •  Değer akış diyagramı yöntemi
  • Sürdürülebilirlik Yöneticiliğinin etki ve çözümleri

  Modül 11: AB ve Türkiye’de Sürdürülebilirliğin Hukuk ve Uyum Boyutu

  • Tedarik Zinciri Uyumu (Alman Tedarik Zinciri Kanunu ve AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Denetimi Taslağı)
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (AB ve Türkiye’deki Düzenlemeler: Taksonomi, CSRD, NFRD ve SPK Düzenlemeleri) 
  • Türk Hukukundaki Güncel Gelişmeler
  Modül 12: Sürdürülebilirlikte Emisyon Tanımları
  • Sera gazı emisyonu
  • Karbon gazı emisyonu
  • Hesaplama yöntemleri​​

  Süre ve Günler: 10:00 - 17:00 (13:00 - 14:00 öğle arası)

  Toplam Ders Saati: 60 Toplam Hafta: 5 hafta

  Ders günleri: Cumartesi, Pazar

  Eğitim yeri: Çevrimiçi

  Sertifika:

  Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara üniversite tarafından onaylanan başarı
  sertifikası verilecektir. %70 katılım mecburidir

  Program Peşin Ücreti: ₺14,800 +%10 KDVl (KDV Dahil ₺16,280)
  **Program kayıt sırasında dekont açıklama kısmına Program Kodu: 81 olarak belirtilmelidir!