Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri

Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri (Karbon, Su ve Enerji) Hesaplama ve Değerlendirme Eğitimi

 


Koordinatör: Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU 

e-postaayakizi@itu.edu.tr

Çalıştığı Fakülte/Birim: İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Eğitim tarihleri

 • 14 ve 21 Ocak haftaları (2024) Kontenjan Dolmuştur
 • 15,16,17, 22, 23, 24 Şubat günleri (2024)
 • 21, 22, 23, 28,29, 30 Mart (2024)  (Ramazan Ayı dolayısıyla ertelenmiştir.)
 • 25-26-27 Nisan ve 02-03-04 Mayıs


Program tarihleri, eğitim dönemi takvimi her yıl İTÜ Rektörlüğü Akademik Takvimi ve bildirimleri kapsamında güncellenebilir. Bu durumlar eğitim öncesi bilgilendirme ile paylaşılır.

Eğitim Toplam süre: 2 hafta

Toplam ders saati
: 6 saat x 3 (1.-2. ve 3. bölümler) + 3 saat (4. bölüm) = 21 saat
Ders günleri: Perşembe, Cuma, Cumartesi
Ders saatleri: Perşembe (17.00-20.00), Cuma (17.00-20.00), Cumartesi (10.00-13.00 ila 14.00-17.00)

Eğitim yeri: Eğitimler çevrimiçi olacaktır. Yüz yüze olarak ayarlanacak ayrık grup eğitimlerinde katılımcı sayısına göre İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. 

Eğitim ücreti: 18.800 TL+ KDV (%10)

Programın amacı: 

Programın amacı, kısa süreli ve hedefe yönelik bir eğitim paketi içerisinde uluslararası standartları temel alarak karbon ayak izi ve su ayak izi ile enerji yönetim ve risk yönetimi sistemleri ile ilgili kapsam, hedefler, değerlendirme ve uygulama ile ilgili bilgi aktarımı yapmaktır. Bu temelde, ISO 14064-1, ISO 14046 ve ISO 50001, 50002, 50003 ile ISO 30001 standartlarının içerikleri örneklerle birlikte konusunda uzman akademisyenler tarafından sektörde bu konular ile ilgili çalışmakta olan kişilere kariyer geliştirme potansiyeli olarak sunulması hedeflenmektedir. 

Sertifika: 

Eğitimin sonunda katılımcılara “Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri Hesaplama ve Değerlendirme Başarı Sertifikası” verilecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Bu kısıtı sağlayamayan katılımcılara yalnızca “Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri Hesaplama ve Değerlendirme Katılım Belgesi” verilecektir.

Kimler katılabilir? 

Çeşitli sektörlerden katılım beklenmektedir. Tüm meslek gruplarında görev alan, eğitim konusuna ilgi duyan üniversite mezunları katılabilir. İlgili sektörlerde 10 yıldan uzun süredir görev yapan lise mezunları da eğitime katılabilir. 

Program içeriği:

Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri Hesaplama ve Değerlendirme eğitimi 4 bölümden oluşmaktadır:

 • Bölüm 1: ISO 14046 Su Ayak İzi Hesabı Eğitimi
 • Bölüm 2: ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesabı Eğitimi
 • Bölüm 3: ISO 50000 Serisi Enerji Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi Eğitimi
 • Bölüm 4: Göstergelerin Bütünleşik Değerlendirme Stratejileri 

Birinci bölüm; 3+3 şeklinde toplam 6 saat sürmekte olup, su ayak izi hesaplama ve yorumlama adımlarını içermektedir. ISO 14046 içeriğindeki tanımlar hakkında bilgi vermek ile başlayan bölüm, veri tabanlarının sunulması, su ayak izi sınıflamaları, hesaplama adımlarının anlatılmasının ardından bir örnek hesaplama ile son bulmaktadır. 

İkinci bölüm de 3+3 şeklinde toplam 6 saat sürmekte olup, karbon ayak izi hesaplama ve yorumlama adımlarını içermektedir. ISO 14064’ün temel yaklaşımlarının (sera gazları ve sera gazı kaynakları, sera gazları ile ilgili terimler, verilerin seçilmesi ve toplanması) verilmesinin ardından, sera gazı emisyonlarında geçerli olan yeni kapsam sınıflandırmaları anlatılarak hesaplama adımları verilecektir. Bir örnek hesaplama da yapılacaktır.

Üçüncü bölüm de aynı şekilde 3+3 saat süren 6 saatlik bir eğitim olacaktır. Bu bölümde, katılımcı profiline göre herhangi bir sektör veya kuruluş özelinde, ISO 50000 serisi Enerji Yönetim Sistemi Standartları ve ISO 30001 Risk Yönetimi Standardı yardımıyla sürekli iyileştirme ve verimliliği artırma amaçlı sistematik bir yaklaşım oluşturulması ve geliştirilmesiyle enerjinin etkin yönetilmesi, olası risklerin değerlendirilmesi konusunda temel bilgi ve örnekler üzerinden uygulamaya yönelik pratik bilgi aktarılması hedeflenmektedir. 

Dördüncü bölümde ise tüm ayak izlerinin bir arada değerlendirileceği bir kapanış dersi olacaktır. 3 saatten oluşan bu derste kavramsal olarak çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmesi ve bütünleşik değerlendirme ile raporlamasına kısaca değinilecektir. Ayrıca iklim değişikliği ve çevre üzerine güncel durum ve öngörüler, politik stratejik ve hukuksal düzenlemeler hakkında genel bilgiler verilecektir. 

Eğitmenler ve destek veren katılımcılar: 

 • Bölüm 1 (6 saat), Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU tarafından anlatılacaktır. 
 • Bölüm 2 (6 saat), Öğr. Gör. Dr. K. Elif MAÇİN tarafından anlatılacaktır. 
 • Bölüm 3 (6 saat), Dr. Öğr. Üyesi Ebru ACUNER TÜRET ve Dr. Öğr. Üyesi M. Berker YURTSEVEN tarafından anlatılacaktır. 
 • Bölüm 4 (3 saat), Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ACUNER TÜRET ve Öğr. Gör. Dr. K. Elif MAÇİN tarafından anlatılacaktır.

Programa Kayıt Üzerine Önemli Notlar 

Lütfen linki kullanarak ön kayıt yapınız, yoğun talep girişlerini planlamak adına ön kayıt verileri faydalı olacaktır. Ekip ve kurum olarak kayıt için e-posta ile iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına katılımcı adı-soyadı, eğitim adının ve program kodunun yazılması gerekmektedir. Program kayıt sırasında dekont açıklama kısmına program kodu belirtilmelidir. 

Adayların hazırlanan program kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Ayrıca, aday İTÜ SEM başkanlığı tarafından istenebilecek ek belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim programı ücreti eğitim başlangıç gününe kadar ödenmelidir, ödeme yapmayan adaylar için İTÜ SEM Yönergesinin 14. Maddesi uygulanarak ön başvurusu iptal edilir. 

Programın başlaması için en az 10 katılımcı olmalıdır. Katılımcıların sınava girebilmesi ve Uzmanlık Sertifikası alması için sunulan programa %70 devam koşulunu yerine getirmelidir. Eğitim programına devam durumu program sekretaryası tarafından takip edilir.