Sürdürülebilirlik Raporlamasında Standartlar, Finansman ve Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitime Kayıt için...

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebru ACUNER TÜRET

Program Başlama Tarihi:  

  • Daha sonra duyurulacaktır

Program Süresi: 12 saat
Cumartesi (10:30-13.30 & 14.30-17.30), Pazar (10:30 -13.30 & 14.30-17.30)

Min. Öğrenci Sayısı: 10 kişi

Program Peşin Ücreti: 16,800 TL + KDV (%10) 

Derslik Yeri/Binası: Çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

 

Programın Amacı: Sürdürülebilirlik raporlamasında ulusal ve uluslararası standartlar, finansman ve risk değerlendirme eğitiminin ana amacı, sektöre bu güncel ve önemli raporlama ile ilgili hedefe yönelik bilgi aktarımıdır. Bu kapsamda, katılımcılara sürdürülebilirlik raporlaması, önemlilik analizi, risk değerlendirme, GRI (Global Reporting Initiative) standartları, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve söz konusu ulusal ve uluslararası raporlama standartlarının finans sektörüyle kesişimi ve konuyu yatay kesen diğer regülasyonlar hakkında bilgi aktarılacaktır. Böylelikle bu alanda kariyer geliştirme potansiyeli oluşturulacaktır. 

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

 
Çeşitli sektörlerden katılım beklenmektedir. Tüm meslek gruplarında görev alan, eğitim konusuna ilgi duyan üniversite mezunları katılabilir. İlgili sektörlerde 10 yıldan uzun süredir görev yapan lise mezunları da eğitime katılabilir.

Program İçeriği

Sürdürülebilirlik Raporlamasında Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Finansman ve Risk Değerlendirme Eğitimi 4 bölümden oluşmaktadır. 

  • Bölüm 1: Sürdürülebilirlik Raporlamasının Temeli, İklim Riskleri ve Önemlilik Analizleri
  • Bölüm 2: Sürdürülebilir Finans ve Raporlanması
  • Bölüm 3: GRI (Global Reporting Initiative) Standartları
  • Bölüm 4: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Sürdürülebilirlik Raporlamasının Temeli, İklim Riskleri ve Önemlilik Analizleri bölümünde sürdürülebilirlik raporlamasına kadar konu ile ilgili geçmiş tecrübeler, güncel durum, sürdürülebilirlik raporlamasının önemi ve temel prensipleri, önemlilik ve iklim bazlı risk değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir. Toplamda 3 saat sürecektir. 

Sürdürülebilir Finans ve Raporlanması bölümünde sürdürülebilirlik ve entegre raporlama süreçlerinin gönüllülük esaslı başlayan yolculuğunun, Sürdürülebilir Finans perspektifinden yansıması ele alınacaktır. Ulusal ve Uluslararası Raporlama standartlarının Finans Sektörü ile kesişimini ve yatay kesen regülasyonları hakkında detay bilgi verilecektir. Sürdürülebilir Finans odaklı gerçekleşen raporların farklı türlerine ilişkin bilgi verilecektir. Raporlama süreçlerinin kurumlara finansal açıdan sağladığı katkılar somut örneklerle ele alınacaktır. Bölümün süresi 3 saattir.

GRI (Global Reporting Initiative) Standartları bölümünde GRI 1: Temel GRI 2: Genel Açıklamalar GRI 3: Öncelikli Konular GRI Sektör Standartları-GRI Konu Standartları incelendikten sonra Rapor İçerik Dizini oluşturması anlatılacak ve GRI Standartlarına uygun raporlama yapan vaka çalışmaları üzerinden standardın nasıl uygulanacağı gösterilecektir. 3 saat sürecektir

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları bölümünde Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’nun yayınladığı TSRS 1- Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler, TSRS 2-İklimle İlgili Açıklamalar, Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000, GDS 3000’in Sürdürülebilirlik ve Diğer Genişletilmiş Dış Raporlama (GDR) Güvence Denetimlerine Uygulanmasına İlişkin Zorunlu Olmayan Rehber ve GDR 3410 içeriği işlenecektir. TSRS’nın hükümleri, ilgili sürdürülebilirlik performans göstergeleri ve metrikler ile ilişkileri kurularak ilerlenilecektir. Bölümün süresi 3 saattir.

Programın Öğretim Elemanları

  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Acuner Türet 
  • Öğr. Gör. Dr. K. Elif Maçin
  • Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU 

Eğitim Kayıt için...

Eğitim Broşürü