BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Uygulama Eğitim Programı

Koordinatör:

Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan
esin.ergen@itu.edu.tr 
Telefon: 212-285 69 12 - 0532 200 78 48

Eğitimimiz online olarak Zoom üzerinden verilecektir.

Bu eğitimde veri paylaşımında ACC ortak veri ortamı  kullanılacaktır. Eğitimde kullanılacak olan Revit, Navisworks ve ACC lisansları eğitim sırasında ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara İTÜ SEM katılım belgesi ve Autodesk Authorized Training Center Certificate of Completion (eğitimi tamamlama) belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihleri:
Eğitimimiz 2015 yılından beri yılda dört kere olarak (Eylül - Kasım - Şubat - Nisan ayı başında başlayacak şekilde) düzenlenmektedir.  Gelecek eğitimlerimizin tarihleri aşağıda verilmiştir:

31. Eğitim: 11 Mayıs - 18Mayıs - 25 Mayıs - 1 Haziran 2024

Toplam süre: 4 hafta 
Toplam ders saati: 28 saat
Ders günleri: Cumartesi
Ders saatleri: 10.00-18.00

Eğitim Yeri: Zoom üzerinden online olarak

Eğitim ücreti: 
31. Eğitim: 23.500 TL + KDV (%10)

Devlet üniversitelerinin tabii olduğu Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı gereği SEM faaliyetlerinde herhangi kişi ya da kuruma indirim uygulanamamaktadır.

Programın Amacı:

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)’nin gerçek örnekler üzerinden uygulamasının yapılması, uygulama yapılırken dikkate alınması gereken ISO 19650 standardı hakkında bilgi verilmesi, hazırlanması gereken BIM Uygulama Planı'nın ana başlıklarının verilmesi ve bu sayede katılımcıların gerçek hayatta BIM’in nasıl uygulandığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.   
Bu program, toplam üç modülden oluşan BIM Uzmanı Sertifikası Eğitimi’nin ikinci programıdır. Bu programı başarı ile tamamlayan kişiler katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır ve son modül olan BIM Uzmanı Sertifika programına katılmaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir?

BIM süreçleri hakkında bilgi edinmek ve kariyerini geliştirmek isteyen mühendislik, mimarlık ve şehir bölge planlama programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler ile bu programlardan ön lisans veya lisans derecesi almış kişiler BIM Süreçleri Eğitimi'ni tamamlamış olmak şartıyla bu programa katılabilir. 

Katılımcıların nasıl bir bilgisayara ihtiyacı var?
Katılımcıların uygulama örneklerini yapabilmeleri için eğitime kendi bilgisayarları ile katılmaları gerekmektedir. Kullanılması önerilen bilgisayar kapasitesi şu linkte "value: Balanced performance" başlığı altında yer almaktadır

Program İçeriği:
Uygulamada Revit ve Navisworks 2022 programları kullanılacaktır.

 • BIM Uygulama Planı
 • ISO 1950 standardına göre bilgi yönetimi ve süreçler
 • Akıllı eleman oluşturulmasında ve seçilmesinde dikkat edilecek noktalar
 • BIM modeli ön hazırlıklarının yapılması (gerekli elemanların duplicate yoluyla oluşturulması) ve template oluşturulması
 • 3D Modelleme (Mekanik)
 • Koordinatların verilmesi
 • Copy/monitor 
 • Federe model oluşturma ve çakışma analizi
 • Koordinasyon ve çakışma raporları
 • Parametre tanımlanması
 • Shop Drawing oluşturma ve etiketleme
 • Otomatik metraj
 • 4D Planlama, simülasyon hazırlanması ve otomatik ilişkilendirme
 • Autodesk Construction Cloud hakkında genel bilgi
 • Central dosya ile çalışma sistematiği
 • Dynamo örneği üzerinden çalışma mantığının açıklanması
 • Family oluşturulması

  Katılımcılara sağlanacak proje verileri ile interaktif olarak BIM sisteminin bütün adımlarının uygulaması başlangıç seviyesinden başlayarak gerçekleştirilecek ve örnek proje üzerinden BIM uygulama süreçlerine hakim olmaları sağlanacaktır.

Eğitmenler ve destek veren katılımcılar:

Eğitimlerin tümünde İTÜ'den  Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan ve Araş. Gör. Neziha Yılmaz, sektörden ise BIM danışmanı Mak. Müh. Serkan ELİBOLLAR, eğitimlerin bir kısmında Mimar Onur Erkan, Mimar Esma Nazlı Yalçındağ ve Makine Mühendisi Tolga Ak konuk olarak yer almaktadır.

Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan (Koordinatör) – İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan, lisans derecesini İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden, Yüksek Lisans derecesini İTÜ Yapı İşletmesi Programı’ndan aldı. Doktorasını YÖK bursu ile ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünde inşaat sektöründe bilişim teknolojileri kullanımı alanında tamamladı. Halen İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Dr. Pehlevan, aynı zamanda “ASCE Computing in Civil Engineering” dergisinin yardımcı editörü ve European Council of Computing in Construction'ın yürütme kurulu üyesidir. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve openBIM alanında standartları ve kılavuzları geliştiren buildingSmart Türkiye temsilciliğinin kurucu yürütme kurulu üyesi ve eğitim çalışma grubu koordinatörüdür. Ayrıca, TÜBİTAK MAG danışma kurulu üyesidir. Bunun yanında, İTÜ'de yüksek lisans programlarında BIM ve inşaat sektöründe bilişim ile ilgili dersler vermektedir. Dr. Pehlevan’ın, proje ve yapım yönetimi ile inşaatta dijitalleşme ve bilişim uygulamaları ile ilgili 100’e yakın ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki BIM Uzmanı Sertifika Programı’nın eğitmeni ve koordinatörüdür. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Mak. Müh. Serkan ELİBOLLAR
Serkan ELİBOLLAR, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı.  2000 yılından 2012 yılına kadar Ekin Proje firmasında sırasıyla; proje müdürlüğü, proje koordinatörlüğü ve kurumsal kaynak planlama direktörlüğü yaptı. 12 yıllık Ekin Proje kariyerinde, Taşkent Havalimanı, İstanbul Kuyumcukent Alışveriş Merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı Revizyon İşleri ve St. Petersburg Pulkova Havalimanı gibi birçok önemli projede görev yapan ELİBOLLAR, iş hayatına 2012 yılından itibaren ProCS Professional Construction Solutions firmasında Yönetici Ortak ve BIM Danışmanı olarak devam ediyor.

Araş. Gör. Neziha Yılmaz, M.Sc,
Neziha Yılmaz, 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2019-2020 yılları arasında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi’nde BIM Mühendisi olarak çalıştı. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı İşletmesi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans tezinde tesis yönetimde BIM ve karma gerçeklik entegrasyonu üzerine çalıştı. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna atandı ve Yapı Programı’nda doktora eğitimine başladı.

Mimar Onur ERKAN, M.Sc.
Onur ERKAN, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini aldı. 2012 yılındaki mezuniyetinin ardından BIM süreçlerinin içerisinde yer alan Onur ERKAN, 2012-2015 yılları arasında Selcen Mimarlık, 2015-2016 yılları arasında Tres Mimarlık, 2017-2019 yılları arasında ise Rönesans Holding bünyesinde yurt içi ve yurt dışı büyük ölçekli projelerde BIM Mimarı, BIM Uzmanı ve BIM Koordinatörü görevlerinde yer aldı. 2019-2021 yılları arasında ProCS Professional Construction Solutions firmasında BIM Danışmanı olarak çalıştı. Kariyeri süresince mimar ve BIM sorumlusu olarak çalıştığı Türkmenistan Sınır Güvenlik Enstitüsü, Türkmenistan Sınır Güvenlik İdare Binası, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Merkezi ve Tesisleri, Winnipeg School District TEC-VOC High School İşletme Modeli, Irak Merkez Bankası gibi projelerin yanında akıllı eleman üretimi, BIM standartları geliştirilmesi ile projelere uygulanması alanlarında da görev yaptı.

Mimar Esma Nazlı Yalçındağ
Esma Nazlı Yalçındağ, 2016 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2017’ye kadar freelance çalıştı. 2017-2022 arası da Tres Mimarlık’ta büyük ölçekli projeleri BIM yardımıyla tasarlanması ve geliştirilmesi konularında görev aldı. 2022’den beri ProCS Professional Construction Solutions’da çalışmakta.

Mak. Müh. Tolga AK
Tolga AK, 2017 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2017 yılında mezun olduktan sonra ProCS Professional Construction Solutions firmasında Makine Mühendisi olarak işe başladı. İş hayatı sürecinde birçok büyük ölçekli projelerde BIM Modeler / BIM Engineer olarak görev aldı.