healthcover-ban

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için

SÜRE VE GÜNLER:

Toplam Ders Saati: 72 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Prof. Dr. Fethi Çalışır
 
PROGRAMIN AMACI:
Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

KİMLER KATILABİLİR:

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.
 
PROGRAM İÇERİĞİ:
 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Sağlık Hizmet Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İK Dengeli Skor Kartı
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi
 • İş Değerleme
 • Ücretleme
 • Çalışan Seçimi, İşe Alımı ve İşe Yerleştirme Modelleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Çalışan Eğitimi ve Geliştirilmesi

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

 • Örgütsel Davranışın Temelleri
 • Kişilik Yapıları
 • Algılama
 • Tutum ve Davranışlar
 • İş Tatmini, Örgüte Bağlılık ve İşe Bağlılık
 • Çalışan Motivasyonu
 • Örgütlerde Grup Dinamikleri ve İş Takımları
 • Örgüt Kültürü
 • Liderlik
 • Kariyer Yönetimi

YALIN HİZMET

 • Sağlıkta yalın yaklaşımlar
 • Yalın felsefe
 • Yalın araçlar ve örnek uygulamalar
 • 5-S ve sağlıkta 5-S
 • Sağlık kurumlarında süreç yönetimi- Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi
 • Uygulama ve görsel örnek uygulamalar
 • Kaizen ve sağlıkta uygulamaları

SAĞLIK HUKUKU

 • Hasta hakları
 • Sağlık personelinin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
 • Özel sağlık kuruluşlarıyla hasta arasındaki hukuki ilişki
 • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu
 • Yanlış tedaviden doğan sorumluluk

OYUN TEORİSİ

 • Oyun teorisine giriş
 • Baskın strateji dengesi
 • Nash dengesi
 • Karma stratejiler
 • Alt oyun mükemmel denge
 • Tekrarlanan oyunlar
 • Asimetrik bilgi
 • İhaleler

İSTATİSTİK

 • Tanımsal istatistik
 • Aralık tahminleri (tek örnek, iki örnek)
 • Hipotez testleri (tek örnek, iki örnek)
 • Regresyon analizi
 • Faktör analizi

ERGONOMİ

 • Ergonominin tanımı ve tarihsel gelişimi
 • Endüstriyel ergonomi
 • Kas ve iskelet hastalıkları
 • Kas ve iskelet hastalıklarından korunma yöntemleri
 • Egzersiz hareketleri

PROJE YÖNETİMİ

 • Proje organizasyon yapıları
 • Projelerin planlanması
 • Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler
 • CPM
 • PERT

YÖNETİM EKONOMİSİ

 • Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
 • Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
 • Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
 • İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
 • Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi

FİZİBİLİTE ANALİZİ

 • Fizibilite Analizinin Temelleri
 • Teknik, Ekonomik, Yasal, Operasyonel ve Zaman Boyutları Açısından Fizibilite.
 • Ekonomik Fizibilite Analizinde Kullanılan Teknikler
 • Şimdiki Değer Analizi, Yıllık Nakit Akışı Analizi, İç Verim Oranı Analizi.
 • Yatırım Projelerinde Ekonomik Risk Analizi
 • Pazar Analizi
 • Tesis Yeri Seçimi
 • Proje Finansmanı, Firma İçin Finansal Fizibilite Analizi
 • Yatırım/Proje Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Analizi ve En Uygun Alternatifin Seçimi
 
ÖĞRETİM ÜYELERİ
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. Nizamettin Bayyurt
 • Doç. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ
 • Doç. Dr. Resul Aydemir
 • Yrd. Doç. Dr. Sinan Ertemel
 • Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy Kekevi
 • Yrd. Doç. Dr. Gaye Karaçay Aydın

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavdan başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi