healthcover-ban

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
İTÜ Taşkışla Binası No.133 Taksim Istanbul
Tel: (0212) 251 08 09
Faks: (0212) 292 42 66
E-posta: itusem@itu.edu.tr

Program Ücreti:  ₺24,000  + KDV (%10)
Program Başlangıç Tarihi:
 05 Mayıs 2024

Son Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2024

SÜRE VE GÜNLER:

Dersler Pazar günleri yapılacaktır.

 Toplam Ders Saati: 66 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Prof. Dr. Fethi Çalışır
 
PROGRAMIN AMACI:
Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

KİMLER KATILABİLİR:

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.
 
PROGRAM İÇERİĞİ:
 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Bütünleşik İnsan Kaynakları Modeli
 • İş analizi
 • İnsan Gücü Planlama (Norm Kadro Hesaplama)
 • İşe Alma ve Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Performans Değerlendirme
 • İş Değerlendirme/Ücret Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama
 • Kariyer Planlama

STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • Firma ve Yönetişim
 • Yönetim ve Yönetici Kavramları
 • Yönetim İşlevleri-Planlama, Örgütleme, Yürütme ve Kontrol
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Dışsal-İçsel Analiz
 • SWOT-TOWS
 • Strateji Geliştirme
 • Kurumsal Stratejik Alternatifler
 • İş Birimi Bazında Stratejik Alternatifler
 • Örgütsel Yapı, Roller ve Şablonlar
 • Sürdürülebilir Performans için Motivasyon Araçları
 • Liderlik
 • Sürdürülebilir Performans için Teknoloji ve Kültür Tabanlı Kontrol Araçları
YALIN HİZMET
 • Sağlıkta yalın yaklaşımlar
 • Yalın felsefe
 • Yalın araçlar ve örnek uygulamalar
 • 5-S ve sağlıkta 5-S
 • Sağlık kurumlarında süreç yönetimi- Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi
 • Uygulama ve görsel örnek uygulamalar
 • Kaizen ve sağlıkta uygulamaları

SAĞLIK HUKUKU

 • Hasta hakları
 • Sağlık personelinin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
 • Özel sağlık kuruluşlarıyla hasta arasındaki hukuki ilişki
 • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu
 • Yanlış tedaviden doğan sorumluluk

SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Pazarlama Yönetiminin Sağlık Kurumlarındaki Önemi 
 • Müşteri İlişkileri Oluşturmak İçin İşletme ve Pazarlama Stratejisi Geliştirme 
 • Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları 
 • Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma 
 • Ürün Politikaları 
 • Markalama 
 • Fiyat ve Fiyatlandırma Politikaları 
 • Dağıtım 
 • Tutundurma

ERGONOMİ

 • Ergonominin tanımı ve tarihsel gelişimi
 • Endüstriyel ergonomi
 • Kas ve iskelet hastalıkları
 • Kas ve iskelet hastalıklarından korunma yöntemleri
 • Egzersiz hareketleri

PROJE YÖNETİMİ

 • Proje organizasyon yapıları
 • Projelerin planlanması
 • Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler
 • CPM
 • PERT

YÖNETİM EKONOMİSİ

 • Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
 • Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
 • Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
 • İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
 • Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi 
ÖĞRETİM ÜYELERİ
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ
 • Doç. Dr. Resul Aydemir
 • Doç. Dr. Mehmet Erçek
 • Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy Kekevi
 • Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali Bayraktar

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavdan başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi