ITU

İş Analizi Sertifika Programı

 İTÜ SEMBakanlık-Yeni-Logo2

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ Arasında Yapılan Protokol Kapsamındadır.

Program ile ilgili detaylı bilgi için:

PROGRAM ÜCRETİ: 
 • 7000 TL + KDV
PROGRAM TARİHLERİ:

 Yeni Program Tarihi :  16 Ekim 2021
Son kayıt tarihi :  09 Ekim 2021
EĞİTİM SÜRESİ: 60 Saat (Cumartesi − Pazar 10:00 − 17:00)
 
EĞİTİM YERİ: Uzaktan Eğitim - Canlı Dersler

* İlerleyen dönemlerde örgün eğitime katılma imkanı tanınmaktadır.

PROGRAM MODÜLLERİ:

İA01: İş Analizinin Temel Kavramları

Amacı: İş analizi kavramının açıklanması, iş Analistinin Rolü, gerekli temel yetkinlikleri, paydaşlar ve önemi, proje yaşam döngüsü ve aşamaları, ilgili diğer roller.

 • İş analistliğinin tanımı, varlık sebebi
 • Proje yaşam döngüsü, döngünün aşamaları, proje ekibinin yapısı
 • İş analistinde olması gereken yetkinlikler
 • Değişim yönetiminin önemi

İA02: İş Analizi Planlama ve İzleme

Amacı: İş Analizi çalışmalarında planlanması gereken yönetsel noktaların ve kullanılabilecek alternatif yaklaşımların açıklanması

 • İş analiz kapsamında gerçekleşecek olan faaliyetlerin planlanması
 • Paydaş katılımının planlanması
 • İş Analizi için gerekli faaliyetlerin (ihtiyaç analizi, risk yönetimi vb.) planlanması
 • İş Analizi Bilgi yönetiminin planlanması

İA03: Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

Amacı: İş analizi çalışmasın başarılı sonuç verebilmesi için paydaş katılımının öneminin açıklanması ve hangi aşamalarda paydaş katılımı nasıl gerçekleşmeli bunun anlaşılmasını sağlamak.

 • Ortaya çıkarma ve ortak çalışmanın iş analizi için önemi
 • Ortaya çıkarma işlemi için hazırlık çalışmaları
 • Ortaya çıkarma işleminin gerçekleştirilmesi
 • Ortaya çıkarma işleminin sonuçlarının kontrolü
 • İş analizi bilgi paylaşımı
 • Paydaşların yönetilmesi

İA05: Strateji Analizi

Amacı: İş analizinin başarı ile tamamlanması ve sonuçların alınması için gerekli olan, mevcut durum tanımlama, gelecek durum tanımlama bunlara bağlı olarak risk analizi yaparak değişim yönetiminin tamamlanması gerektiğinin anlaşılması

 • Mevcut Durum Analizi
 • Gelecek durum analizi
 • Risk Değerlendirme
 • Değişim Stratejisi Tanımlama

İA06: Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

Amacı: Yeni geliştirilecek sistem için gerekli gereksinimlerin tanımlanmasının önemi ve bu tanımlamanın nasıl yapılabileceği, ayrıca bu gereksinimler temel alınarak nasıl farklı tasarımların ortaya konularak değerlendirilebileceği. Önemlidir açıklanacaktır.

 • Farklı gereksinim tiplerinin anlaşılması (iş, kullanıcı, fonksiyonel vb.)
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılmasında kullanılabilecek teknikler
 • Gereksinimlerin ortaya çıkarmada kullanılabilecek yaklaşımlar
 • Çözüm seçeneklerinin oluşturulması
 • Farklı seçeneklerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi.

İA07: Çözümün Değerlendirilmesi

Amacı: Yeni sistemin kurulmasından sonra oluşturduğu etki ve beklentileri karşılama oranının nasıl belirlenebileceği ve sistemin kattığı değerin nasıl ortaya konulabileceğinin açıklanması.

 • Sistemin uygulamaya alımında izlenecek adımlar
 • Performans ve etki ölçüm göstergeleri
 • Sisteme ait performans değerlerinin analizi
 • Çözüm ve Kurum ile ilgili performans engelleyici kısıtların belirlenmesi

  Performansı daha ileri taşımak için öneriler geliştirilmesi

İA08: Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri

Amacı: Süreç tanımı ve süreç modelleme yaklaşımlarının öğrencilere açıklanması. Öğrencilerin farklı diyagram ve yaklaşımları öğrenerek farklı durumlarda uygulama becerisi kazandırmak.

 • Süreç Yönetiminin Temelleri
 • İş Akış Modelleri
 • Bağlam Diyagramları
 • Veri Akış Diyagramlarının ana bileşenleri
 • Veri Akış diyagramları ile süreç modelleme

İA09: Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri

Amacı: Veri yönetimi ve analizinin günümüzdeki öneminin anlaşılması, sistemlerde oluşacak verilerin farklı analiz ve tahminler için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması, örnekler ile veri modelleme yetkinliğinin kazandırılması, veri sözlüğü ve ilgili diğer araçların kullanılma becerisinin kazandırılması.

 • Verinin operasyonel ve stratejik öneminin anlaşılması
 • Veri tabanları ve veri modelleme
 • Normalizasyon
 • Veri Sözlüğü oluşturma

İA10:Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri

Amacı: Klasik kullanılan tasarım araçlarının yanı sıra UML (Unified Modeling Language) kapsamında yer alan ve iş analizi kapsamında kullanılabilecek olan diyagramların tanıtılması.

 • UML diyagramlarının genel tanıtımı
 • Kullanıcı Durumları Diyagramları,
 • Aktivite Diyagramları,
 • Sıralama Diyagramları,
 • Sınıf Diyagramları,

İA11: Diğer İş Analizi Teknikleri

Amacı: Teknolojiden bağımsız yeni veya mevcut iş modellerini oluşturmak, geliştirmek ve/veya değerlendirebilmek için iş modeli kanvası ve buna entegre yaklaşım ve araçların kullanımını öğretmektir.

Ayrıca SWOT analizi, Balanced Scorecard, Kök neden analizi , karar analizi yöntemleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve hangi koşulda nasıl kullanılabileceklerini açıklanmasıdır.

 • İş modeli kanvası, müşteri iç görüsü oluşturma,
 • Değer önerisi haritalama ve ürün-Pazar uyumu,
 • Müşteri edinim ve dağıtım kanalı oluşturma,
 • Gelir ve fiyat modelleme,
 • Finansal modelleme ve iş modeli değerleme/fizibilite,
 • İş modeli kaynak ve kabiliyetleri tesisi,
 • Dış kaynak kullanım yöntemleri.
 • SWOT Analizi, Balanced Scorecard,
 • Kök Neden Analizi,
 • Karar Analizi

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Başar Öztayşi
 • Prof. Dr. SeziÇevik Onar
 • Doç. Dr. Mehmet Erçek

VERİLECEK SERTİFİKA:

Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
İTÜ Taskışla Binası No.133 Taksim Istanbul
Tel: (0212) 243 15 25
Tel 2: (0212) 251 08 09
Tel 3: (0212) 251 13 29
Faks: (0212) 292 42 66
E-posta: itusem@itu.edu.tr