sb_arge_teknolojileri_cover

Ar-Ge Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı

 İTÜ SEMBakanlık-Yeni-Logo2

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ Arasında Yapılan Protokol Kapsamındadır.

PROGRAM ÜCRETİ: 
 • ₺24,000 + KDV (%10)
PROGRAM TARİHLERİ:
 
Dönem Başlangıç
 Yeni  27 Nisan 2024 (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

* İlerleyen dönemlerde örgün eğitime katılma imkanı tanınmaktadır.

Son kayıt tarihi :  24 Mart 2023
 
EĞİTİM SÜRESİ: 60 Saat (Cumartesi − Pazar 10:00 − 17:00)
 
EĞİTİM YERİ: İTÜ İşletme Fakültesi (Maçka Kampüsü)
PROGRAM MODÜLLERİ:


ATİY02: Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri

 

Amacı: Kurum çalışanlarına bireysel ve kurumsal problemleri çözümlemeleri için gerekli olan teknikleri gerçek hayattan örneklerle aktarmak ve kendi alanlarında bu bilgileri uygulamalarını sağlamak

 • Problem ve risk nedir?
 • Problemleri çözmek neden önemlidir?
 • Problemleri sayısallaştırmak
 • Veri toplama ve analizi
 • Kontrol diyagramları
 • Pareto analizi
 • Histogramlar
 • İlişki diyagramları
 • Spaghetti diyagramı
 • Beyin fırtınası
 • Ishikawa diyagramı

ATİY07: Teknoloji Yönetimi

 

Amacı: Teknoloji yönetimiyle ilgili temel prensip ve kavramları tanıtmak. Teknoloji gelişim sürecinin dinamik yapısını anlamak. Teknolojinin bir organizasyon içerisinde nasıl yönetilebileceğini anlamak. Teknoloji geliştirme sürecinin etkinliğini etkileyen yönetimsel ve çevresel faktörleri öğrenmek. 

 • Teknoloji yönetimine ilişkin temel kavramlar
 • Zamana bağlı olarak teknoloji değişimi
 • Teknoloji, ürün, pazar ilişkisi
 • Organizasyon tasarımında teknoloji ile ilgili faktörlerin kullanılması
 • Ürün geliştirmede teknolojik değişimlerin etkisi

ATİY08: İnovasyon Yönetimi

 

Amacı: İnovasyon süreçlerinin kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak. İnovasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak kaynakları tanımlamak ve bu süreci kolaylaştıran organizasyonel özellikleri açıklamak. Farklı inovasyon modelleri ve stratejilerini kavratmak. İnovasyon süreçlerinde proje yönetim ve portföy yaklaşımlarını açıklamak. Yeni ürün geliştime sürecini inovasyon yaklaşımı içinde anlaşılmasını sağlamak.

İnovasyon, şirketlerin yükselen rekabet ortamında var olabilmek ve yeniden büyümeyi sağlayabilmek için yararlanabileceği önemli bir araçtır. Bu ders şirketler için inovasyon süreçlerini kavramsal olarak ele almakta, yenilikçilik yönetimi yaklaşım ve tekniklerini anlatmaktadır.

ATİY19: Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

 

Amacı: Ar-Ge alanında özellikle fikri mülkiyet haklarına ve ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılacak sözleşmelere ilişkin temel bilgiler vermek

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin temel ilkeler, fikri ve sınai mülkiyet hakları türleri (marka, patent, faydalı model, tasarım, ticari sır), ar-ge alanındaki sözleşmelere (lisans, gizlilik vs) ilişkin genel bilgiler

ATİY21: Ar-Ge Finans Analizi

 

Amacı: Finansal analiz yöntemlerini genel olarak ve arge özelinde açıklamak

 • Mali tablolar ve özellikleri, finansal oranlar, karşılaştırmalı analizler

ATİY 23: Ar-Ge Performans Değerlendirme ve RaporlamaAmacı
: Ar-Ge biriminin proje ağırlıklı ve uzun dönemli çalışmaları ile yıllık performans ölçümü arasındaki çelişkilerin nasıl çözülebileceği her ar-ge yöneticisi için sorunlu bir alanı oluşturmaktadır.  Genellikle, yapılan projelerin firmaların hedeflerine ne kadar katkı sağladığı genellikle sonraki dönemlerde ortaya çıkmaktadır.  Ar-Ge göstergelerinin farklı boyutlarda (zaman – kategori) nasıl dengelenebileceği üzerinde durulacaktır.

Bu eğitimde, ar-ge birimlerinin performans değerlendirmelerinin hangi göstergeler üzerinden yapılabileceği üzerinde durulacaktır.  Şirket hedeflerine paralel olarak ar-ge hedeflerinin nasıl belirleneceği, nasıl ölçülmesi gerektiği ve birim hedeflerinin ar-ge çalışan yayılımının nasıl yapılabileceği detayları tartışılacaktır.  Farklı gösterge tipleri, bu göstergeler için veri toplama ve değerlendirme yöntemleri eğitim içeriğinde verilecektir.

Kapsam ve İçerik:
 • Ar-Ge’nin temel performans göstergeleri nelerdir? Ar-Ge Performansı nasıl ölçülür? Gösterge tipleri nelerdir?
 • Dengeli ve şirket göstergeleri ile uyumlu bir ar-ge gösterge seti nasıl oluşturulur?
 • Ar-Ge süreçlerinde veri toplama ve raporlama nasıl yönetilir?
 • Kişisel performans hedeflerinin belirlenmesi

ATİY26: Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

 

Amacı: Yeni ürün geliştirme konusunda güncel tekniklerin uygulamalarını göstermek. Ürün tasarım aşamalarına ait kritik başarı faktörleri ve güncel gelişmelerini aktarmak. Yeni ürün geliştirme çerçevesinde kalite, zaman ve maliyet bazlı ölçütleri değerlendirmek.

Yeni ürün geliştirmenin temel kavramları ve önemi, Müşteri beklentilerinin Yeni Ürüne Yansıtılması, Ürün Geliştirme Metodolojileri, Yalın Ürün Geliştirme.

ATİY27: İnovatif Kurum Kültürü

 

Amacı: İnovatif kurum kültürü geliştirme süreçlerinin anlaşılmasını sağlamak. İnovasyon, icat, yenilik, ARGE kavramlarını açıklama. Farklı inovasyon türlerini kavratmak. Kültür, kurum kültürü, inovasyon kültürü ve inovasyon arasındaki ilişkileri açıklamak.

İnovasyon faaliyetlerine odaklı bir kurum kültürü (inovasyon kültürü) oluşturmak inovasyon yapmak isteyen her işletme için bir zorunluluktur. Bu ders şirketler için inovatif bir kurum kültürü  oluşturma süreçlerini kavramsal olarak ele almakta ve  bu süreçte kullanılabilecek yaklaşım ve teknikleri ele almaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR
Prof. Dr. Oktay TAŞ
Prof. Dr. Tufan KOÇ
Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Prof. Dr. Emre ÇEVİKCAN
Y. Doç. Dr. Çiçek ERSOY
Öğrt. Gör. Dr. Hüsnü Bülent CERİT

VERİLECEK SERTİFİKA:

Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
İTÜ Taskışla Binası No.133 Taksim Istanbul
Tel: (0212) 243 15 25
Tel 2: (0212) 251 08 09
Tel 3: (0212) 251 13 29 
Faks: (0212) 292 42 66
E-posta: itusem@itu.edu.tr