Bilirkişilik Temel Eğitimi

  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

  Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, İstanbul Teknik Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 29/09/2017 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

  Eğitmen Kadrosu:

  Doç.Dr.Mahmut KABAKCI

  Yrd.Doc.Dr. Ulaş BAYSAL

  Eğitime Kimler Katılabilir?

  Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına 2017-2018 Adli Yılı’nda başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

  Eğitim Yeri:

  İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Maçka İSTANBUL

  Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

  Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi” ni tamamladıklarına dair İTÜ onaylı katılım belgesi verilecektir.

  Eğitim İçeriği

  1. Gün

  BÖLÜM 1- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

  • Giriş

  • Türk yargı teşkilatı

  • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

  • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

  • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

  BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

  • Bilirkişinin Nitelikleri

  • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

  • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

  2. Gün

  Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

  BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

  • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

  • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

  3. Gün

  Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

  BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

  • Oy ve Görüşün Sunulması

  • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

  4. Gün

  BÖLÜM 5: UYGULAMA

  • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
   Örnek Olayların Sunulması

  • Eğitim Değerlendirme Anketi

  Kurs Takvimi

  • GRUP 45 - 12-13-19-20 Mayıs 2018 (Cumartesi, Pazar, Cumartesi, Pazar) saat 09.00-16.00
  • GRUP 46 - 26-27 Mayıs - 2-3 Haziran 2018 (Cumartesi, Pazar, Cumartesi, Pazar) saat 09.00-16.00
  • GRUP 47 - 30 Mayıs - 1-2-3 Haziran 2018 (Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) saat 16.00-22.00
  (İlerleyen tarihlerde yeni eğitim tarihleri de eklenecektir.)

   

  İlan edilen her bir grubun açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

  Ücret (KDV dahil)

  1000 TL

  İTÜ personeline %25 indirim uygulanmaktadır.

  Hesap Bilgileri

  İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı

  Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721 

  IBAN: TR 440001500158007301406721

  Not: Ödeme yapılırken açıklama olarak eğitim adı ve katılımcı ad soyadı ile katılmak istediğiniz GRUP numarasını belirtiniz.

  İletişim

  İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

  e-posta: itusem@itu.edu.tr

  Tel 1: (0212) 243 15 25

  Tel 2: (0212) 251 08 09

  Faks: (0212) 292 42 66