Bina Akustiği Ölçümleri Sertifika Programı Kayıt Formu

 

Eğitim Seçiniz

En Son Mezun Olunan DereceHangi tip eğitim sertifikanız var?


Gerekli Ekler:


  1. Başvuru dilekçesi
  2. Fotoğraf 2 adet
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi veya odadan onaylı belge
  5. Çalışıyorsa çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair belge
  6. Yüksek Lisans/ Doktora Diploması fotokopisi (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
  7. Akustik alanında görülen derslere ait başarı durumunu gösteren transkript (Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için)
  8. Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Madde 5; 7. Fıkra için)
  9. Eğitim ücreti ödeme dekontu

  ​

KAYIT BİLGİLERİ:

1 - Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
2 - Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
3 - Eğitim ücreti, İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721  nolu hesaba (IBAN: TR 4400 0150 0158 0073 0140 6721) yatırılabilir.
4 - Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur.
5 - Tüm ödemelerin dekontları, program başlamadan en geç 2 gün önce, faks veya e-posta ile ITUSEM'e ulaştırılmalıdır.  Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.


Kayıt Bilgilerini okudum ve kabul ettim