Yöneticiler için Finans ve Ekonomi Eğitimi

tarafından Murat Durucu | May 23, 2024
Program Başlama Tarihi: 25 Haziran 2024
Detaylı bilgi için...
Program Başlama Tarihi: 25 Haziran 2024
Detaylı bilgi için...

Programın Amacı:

Günümüz dünyasında finansal verilerin analiz edilmesi ve ekonomik verilerin yorumlanabilmesi, geleceğe yönelik tahmin yapılabilme kabiliyeti oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu mini sertifika programı ile katılımcıların hem finansal ve ekonomik bilgi düzeylerinin arttırılması hem de finansal piyasalardaki ekonomik etkilerini yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, finansal ekonomik verilerin analiz edilerek, tahmin ve geleceğe yönelik öngörü yapabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, katılımcılara, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Finans alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir program oluşturulmuştur. Katılımcılar eğitimin sonunda, teorik bir altyapı kazanmakla beraber pratik anlamda yöntem ve uygulamalar yapabileceklerdir. Böylelikle katılımcılar, finansal piyasalara ekonomik gelişmelerin etkilerinin analizini öngörebilecek, geleceğe yönelik tahminler gerçekleştirebilecek ve finansal ve ekonomik piyasalardaki güncel kavramları tanımlayabileceklerdir. Bunun yanı sıra, finansal ekonomik modellerin analiz sonuçlarının değerlendirilerek raporlanması konularında da yetki sahibi olacaklardır. 
Yöneticiler için Finans ve Ekonomi Eğitimi

tarafından Murat Durucu | May 23, 2024
Program Başlama Tarihi: 25 Haziran 2024
Detaylı bilgi için...
Program Başlama Tarihi: 25 Haziran 2024
Detaylı bilgi için...

Programın Amacı:

Günümüz dünyasında finansal verilerin analiz edilmesi ve ekonomik verilerin yorumlanabilmesi, geleceğe yönelik tahmin yapılabilme kabiliyeti oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu mini sertifika programı ile katılımcıların hem finansal ve ekonomik bilgi düzeylerinin arttırılması hem de finansal piyasalardaki ekonomik etkilerini yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, finansal ekonomik verilerin analiz edilerek, tahmin ve geleceğe yönelik öngörü yapabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, katılımcılara, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Finans alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir program oluşturulmuştur. Katılımcılar eğitimin sonunda, teorik bir altyapı kazanmakla beraber pratik anlamda yöntem ve uygulamalar yapabileceklerdir. Böylelikle katılımcılar, finansal piyasalara ekonomik gelişmelerin etkilerinin analizini öngörebilecek, geleceğe yönelik tahminler gerçekleştirebilecek ve finansal ve ekonomik piyasalardaki güncel kavramları tanımlayabileceklerdir. Bunun yanı sıra, finansal ekonomik modellerin analiz sonuçlarının değerlendirilerek raporlanması konularında da yetki sahibi olacaklardır.